На 25.02.2021 г. от 14.00 ч. присъствено ще заседава ОбС-Мирково

https://www.mirkovo.bg/obshtinski-suvet/dokladniРедовното заседание на ОбС-Мирково ще се проведе на 25.02.2021 г. от 14.00 ч. в заседателна зала № 2 на ОбА-Мирково. Проектът за дневен ред включва 12 точки, материалите за които са предоставени за информация на гражданите чрез официалния сайт на Община Мирково – https://www.mirkovo.bg.

ОбС-Мирково ще разгледа и приеме отчет за състоянието на престъпността и дейността на полицейските служители, обслужващи III район в РУ – гр. Пирдоп за 2020 г.; Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; Отпускане на средства за лечение на нуждаещи се жители на Община Мирково; Отчет за дейността и изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК и други.