На 21-ви ноември извънредно ще заседава ОбС-Копривщица

За днес, 21-ви ноември 2019 г., от 16.00 ч. председателят на ОбС-Копривщица Борис Подгорски свиква Извънредно заседание на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. В дневният ред са включени две точки:
1. Изготвяне на комисия за изработване Правилник за дейността на ОбС-Копривщица.
2. Разни.