На 14-ти септември в Антон ще се проведе обществено обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, по предложение на председателят на ОбС-Антон, кметът на община Антон ОБЯВЯВА Обществено обсъждане на Отчет на Бюджет ’2020 година на Община Антон.

Общественото обсъждане ще се състои на 14.09.2021 г. /вторник/ от 17:00 часа в Пенсионерския клуб, намиращ се в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.

Всички материали по Отчета на бюджета ще са на разположение в деловодството на Общинска администрация Антон от 07.09.2021 година, всеки делничен ден в рамките на работното време.

Андрей Симов – Кмет на Община Антон