На Петковден се проведе Годишна ротарианска среща в Пирдоп

Ротари Клуб Пирдоп проведе годишната си среща с Гуверньора на Дистрикт 2482 за 2020-2021 година арх. Илиян Николов, придружаван от Асистент ДГ за зона 7 Нина Лискова. В програмата беше включено и работно посещение при кмета на Община Пирдоп Ангел Геров (също ротарианец – бел. ред), среща с интерактори, гости и коктейл.

При посещението в Община Пирдоп бяха обсъдени възможностите на РК Пирдоп да поддържа ролята на свързващо звено между местния бизнес и местната власт. Това беше посочено като основен приоритет в изграждането на контакти и партньорства на ротарианците в региона на Средногорието. Това би улеснило обединението на различни заинтересовани страни в подготовката на проекти към Дистриктния Фонд и Ротари Фондацията. Правилата на Фондацията и спецификата на кандидатстването бяха детайлно представени от АДГ за зона 7 Нина Лискова – експерт по проекти към ДФ и РФ. Беше постигнато единодушие за няколко проектни идеи в полза на местната общност с висока принадена стойност и гарантирана устойчивост на резултатите. Сроковете за подаване на проектни заявления вече са обявени, сформиран е работен екип за подготовката на проектите, свързани с образование и здравеопазване.

На официалната среща с ротарианци, интерактори, учители и директорите – Диана Луканова на ПГТХТ „Н. Димов“ гр. Пирдоп и Емилия Тодорова на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица, ДГ Ил. Николов представи темата на Ротари Интернешънъл за 2020-2021 година „Ротари отваря възможности“ и подчерта няколко тенденции в развитието на Ротари движението. Младежката програма „Ротаракт“ за младежи на 18 – 30 години се еманципира от Ротари и създава самостоятелна структура. Фокус в работата с новите поколения остава програмата „Интеракт“, което ще доведе до увеличение на интеракторските инициативи, подкрепени от ротарианците. Това ще има ползотворен ефект върху виталитета на Ротари общността. Повод за гордост е дългогодишната история на сп. „Ротари на Балканите“, единственото ротарианско списание на български език и въобще на кирилица сред 33-те ротариански издания на големи езикови общности, формирани около англосаксонското, френското, португалското, испанското, японското и др. влияния.

От своя страна президентът на РК Пирдоп Васил Кафеджиев (председател на ОбС-Пирдоп – бел. ред) посочи акценти в дейността на клуба, които са в унисон в ротарианските идеи и инициативи и обърна особено внимание на реализираните вече програми в полза на общността с помощта на местната власт и местния бизнес. Последната от тях има широк обществен отзвук и полза за децата в Региона. Програмата „Чиста вода за средногорските училища” осигурява инсталиране на системи в училищата, в които водата се пречиства чрез химическия процес обратна осмоза.

ДГ Ил. Николов връчи официалните знаци на ротарианската 2020-2021 година на президента на РК Пирдоп Васил Кафеджиев и извърши с удоволствие церемонията по приемане на нови ротарианци и интерактори. Член на РК Пирдоп стана Стоян Милев от Златица, развиващ дейност в ресторантьорския бизнес.

На събитието официално получиха своите интеракторски значки и 10 ученици от Интеракт Клуб Пирдоп към ПГТХТ „Н. Димов“ гр. Пирдоп. От своя страна директорът на пирдопската професионална гимназия връчи сертификат „Партньорство без граници 2015-2020“ и плакети „85 години ПГТХТ“ на президента В. Кафеджиев и ДГ Ил. Николов.

Срещата беше първа между интеракторите от Пирдоп и Златица през тази учебна година. Младежите размениха бързо и развълнувано идеи и решение да отбележат заедно Седмицата на Интеракт в началото на ноември с екологични дейности с участието на ротарианците.

Автор: Диди Раковска, Ротари Клуб Пирдоп