Най-накрая кметът на Златица пусна заповед за преустановяване на пазара. Ама друг път!

На 13.03. м. г. кмета на Община Златица инж. Стоян Генов е издал Заповед № 112, с която преустановява провеждането на златишкия пазар. Тази заповед бе при много по-малко заболели, отколкото сега. В неделя сергиджии и външни търговци в Златица имаше, както и струпване на хора на едно място без спазване на каквито и да било противоепидемични мерки. Контрол по спазването мерките – клонящ към нула! Възможно ли е служителите на ОбА-Златица да не са имали възможност своевременно да се запознаят с тях, за да ги приложат в неделя?!

На територията на Община Златица, която днес е сред водещите по заболеваемост, преди година бяха преустановени още:
– учебните занятия и всички извънкласни мероприятия;
– посещенията на децата в детските градини и детските ясли;
– всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици;
– дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания;
– провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в това число културно-развлекателни, както и тренировките в училищата, спортните площадки, включително и тези, разположени в обекти, които не са собственост на Общината;
– дейностите на пенсионерските клубове;
– приемането на туристи на хижа „Свищи плаз“ и други.

Затворени за посетители бяха всички културни институции, читалища и сгради, в които се провеждат културни мероприятия. Затвориха се и библиотеки, зали за репетиция, Туристическия информационен център и Метоха. Ограничен бе и достъпът до сградата на общината и до кметствата по села.

Контролът по изпълнението на заповедта тогава кметът инж. Генов бе заявил, че ще изпълнява лично. Макар и закъсняла, дано тази превантивна мярка със затваряне на сеещия зарази златишки пазар да се повтори и окаже положително въздействие и намали разпространението на Covid-19 в Златица и Средногорието.

Дано се случи да имаме подобна заповед отново, че тенденциите на заболеваемост в района са несравними с други населени места и се коментират на национално ниво от лекарите. Отговорността за влошената пандемична обстановка ще е отново на кмета Генов.

Гражданите се питат действа ли още Кризисен щаб в Златица???