МС отпуска средства за възстановяване на пътно тяло в Карлиево

С постановление № 207 от 29-ти юни 2021 г. Министерски съвет одобрява допълнителни разходи / трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия за село Карлиево в размер на 1 507 731,00 лв., които за предназначени за укрепване и възстановяване на пътно тяло чрез подпорни стени на улична мрежа от о.т. 47 до о.т. 61 и пътна връзка.