Младен Недков от Елаците-Мед бе удостоен от ФНТС с престижното отличие „Инженер на година 2021“

Заместник-директорът по „Информационни и комуникационни технологии“ в „Елаците-Мед“ Младен Недков бе избран за „Инженер на годината 2021“ в конкурс, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Удостоверението за званието му бе връчено от председателя на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев по време на Отчетно-изборното събрание на организацията на 30 юни. Почетният плакет за високото отличие ще бъде връчен на официална церемония в края на годината, когато по традиция е и последното събрание на федерацията.

Инж. Недков получава покана за участие в конкурса в началото на месец май от д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по минно дело, геология и металургия и зам.-председател на ФНТС. Спечелва отличието в състезание с шестима инженери от всички научно-технически съюзи. Авторитетно жури оценява постиженията на Младен и отличните му представяния на форуми на минния бранш. Но това е и оценка за компанията, част от Група ГЕОТЕХМИН, за която дигитализацията на всички процеси и продукти е цел от основаването й.

„Имах щастието да започна работа в „Елаците-Мед“, част от Група ГЕОТЕХМИН, за която новите технологии и иновациите са стратегическа цел от около 30 години“ – казва Младен Недков, който е част от екипа на „Елаците-Мед“ от 2005 г. Първоначално той заема длъжността системен администратор, а от 2013 г. е ръководител на отдел „Информационни системи в минната промишленост“, след което е повишен на сегашната си позиция. Той непрекъснато се стреми да се самоусъвършенства и да внедрява новаторски решения в компанията. „В „Елаците-Мед“ това е възможно благодарение на подкрепата от ръководството и приемствеността“ – казва той. И допълва: – „Стъпих на добра основа“. „Геотехмин“ е първата минна компания в България, която още през 1993 г. закупува и внедрява високоспециализиран софтуер за моделиране, многовариантно проектиране, икономически оценки и оптимизация на обхвата и развитието  на миннодобивния процес в открити рудници – DATAMINE и Whittle 4D. След приватизацията започва модернизация и дигитализация на „Елаците-Мед“ – първоначално на основни процеси, а след това на цялостната дейност на дружеството. В периода 2010-2015 г. се разработва и внедрява фирмен софтуер  GTMplan за планиране на добива в открити рудници, с който се работи и до днес. „Разработените специално за „Елаците-Мед“ собствени продукти GTMData и GTMPlan се отличават с уникалност и прецизност при планиране и изпълнение на задачите. Натрупаният опит от поколения специалисти в Група ГЕОТЕХМИН допринесе и за моето професионално развитие“ – допълва Недков.

Три са проектите, благодарение на които Младен Недков става „Инженер на годината 2021“. Първият е мобилното приложение АСМО Мобайл. „С него, дори и на терен, всеки минен специалист може да види на екрана на своя смартфон къде работят машините и какви задачи изпълняват, защото информацията е необходима в реално време“ – обяснява инж. Недков. С АСМО Мобайл се наблюдават почти всички процеси на Рудодобивен комплекс „Елаците“ – от добива на минна маса до трафика на автомобилите, които я превозват. Чрез системата операторите наблюдават и гумено-лентовия транспортьор в тунела, работата на трошачките, резултатите от работата на лазерните скенери или как се „движат“ параметрите на производствения процес. „Има и още много, което предстои да се прави. АСМО Мобайл е приложение с голяма перспектива и се развива непрекъснато с добавяне на нови услуги“ – казва инж. Недков.

Вторият софтуерен продукт, оценен от авторитетното жури, е приложението ПИКС – информационна система за състоянието на въздуха в работните зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“. Специални измервателни уреди отчитат качеството на атмосферния въздух, а вътрешна система, разработена от дирекция ИКТ, анализира данните и ги подава към приложението ПИКС. То, от своя страна, ги препраща към всеки един работник и служител, като му съобщава какво е състоянието на въздуха в неговата зона. Особеното при приложението е, че работи само докато служителят е на територията на комплекса. Напусне ли той предприятието – спира да подава информация. Двете приложения – АСМО Мобайл и ПИКС, позволяват да се поддържа двустранна директна комуникация с всеки специалист или работник, на чийто мобилен телефон са инсталирани.

Третият продукт, с който инж. Недков пчели приза „Инженер на годината 2021“, е системата за набиране на данни от уреди за автоматично измерване качеството на въздуха в работните зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“, което се помества в база данни MySQL. В случай, че са правени замервания с ръчни инструменти, данните се вписват в системата през специален web портал. Данните се визуализират на момента в специална среда – Grafana, където могат да се видят в графичен и текстови формат.

Инж. Недков участва и в разработването и внедряването на множество комплексни софтуерно-хардуерни решения в дружеството. Едни от най-важните са системата за мониторинг и ранно известяване на стабилитета на рудните откоси, автоматизираната система за управление на технологичните процеси, както и система за високоточно позициониране и навигация на минните машини – багери и сонди, MinePlan – софтуер за минно планиране.

Отличаването на инж. Недков е високо признание както за него, така и за компанията, която има редица доказани постижения в минния бранш. „Щастлив съм, че съм носител на наградата „Инженер на годината 2021“ и осъзнавам, че тя изисква да продължавам да влагам знанията и идеите си в създаването на нови продукти. Благоприятната среда и пълната подкрепа, която „Елаците-Мед“ оказва за развитие на иновативни идеи, е основната причина за реализирането на толкова добри проекти и в дигитализацията на минното производство. Благодаря на всички колеги!“ – казва инж. Недков.