Младежи от Челопеч доброволно ще помагат на нуждаещи се, за да се ограничи разпространението на Covid-19

Във връзка ограничаване разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение в страната, „Младежка инициативна организация – Челопеч“ е сформирала и оборудвала с предпазни средства работна група, която приема заявки, доставя до домовете и отчита с касова бележка покупки за възрастни хора и хора с хронични заболявания от село Челопеч, които са най-застрашени от заразата.

При желание всеки може да им съдейства като:
– насочи към нуждаещи се граждани, които не използват интернет, за да могат добавени към текущия списък и да се свържат с тях;
– като се включите към помощната група.

ЗА КОНТАКТИ: 0887 167 117; 0879 178 614.

Бъдете отговорни! Останете си в къщи!