Мирково с ново LED-осветление в навечерието на коледните празници!

В краят на 2021-ва година в село Мирково вече се радват на още една придобивка. По програмата на Група ГЕОТЕХМИН „Българските добродетели“, е реновирана на уличната осветителна мрежа на централния площад и прилежащите две главни улици. Целта на този проект е да бъдат осигурени много добри условия за жителите на селото при придвижването им вечер, както и да се гарантира сигурността и спокойствието им.

Благотворителната програма на Група ГЕОТЕХМИН е създадена по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов, за да допринася за устойчивото развитие на местните общности. Кметът на Община Мирково Цветанка Йотина поднася от нейно име и от името на жителите на общината своите сърдечни благодарности за съдействието и грижата, за добрите дела, които се осъществяват благодарение на „Българските добродетели“. „В общинския център, с. Мирково, подменихме улични лампи, с такива с LED осветление. Новите осветителни тела са енергоефективни, с много красива изработка и сега красят двете централни улици – „Цвятко Караджов“ и „Александър Стамболийски“. Прилежащият площад „Разкола“ също е осветен и е много приятно вечер. Освен че е красиво, е и много икономично, което е от голямо значение за финансите на общината“ – допълва г-жа Йотина.

В навечерието на коледно-новогодишните празници, новото LED-осветление в Мирково допълва празничната атмосфера и допринася за доброто настроение на мирковчани и гости.