Мирково се поклони пред делото на Апостола

На 19-ти февруари 2018 г. се навършват 145 години от гибелта на Васил Иванов Кунчев – Левски.

„Идеите на Апостола, въплътени в слово и дело, доказват, че и в робски години може да си Човек, и че свободата е преди всичко състояние на духа. Защото прозренията и посланията му се основават на хуманност, толерантност, съзнание за лична отговорност и дълг към общото дело“…

Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково: Почетохме паметта на Апостола. Ученици от ОУ „Г. Бенковски“ – с. Мирково, самодейци от НЧ „Светлина 1905“ – с Буново и РК „Поп Недельо“ – с. Мирково, бяха подготвили програма, послучай 145 години от гибелта му. Велик Българин – Поклон!

Венци в памет на Левски поднесоха и граждани от Средногорието.

ЗАВЕТИТЕ НА ЛЕВСКИ

 • Ако някой от влиятелните българи, или войвода, подкупен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни пречи на работите под какъвто начин и да било, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт.
 • Ако някой от служащите, като председателят и други поиска да злоупотреби със служебната власт, за пръв път ще се лиши от служба, повтором ще се извади съвсем, ако и така не изпълни, ще се накаже със смърт.
 • Ние, българите, желаеме да живеем с всичките наши съседи дружествено. Ние желаем, щото тази земя, която е населена с българи, да се управлява български, т.е. съобразно с нравите, обичаите и характера на българския народ.
 • Нека всяка народност, както и всеки човек, утвърди своята свобода и да се управлява по своята воля. Ние не желаеме чуждото, т.е. онова, което не е наше; но не желаем да дадем и другиму своето.
 • Ние желаем за себе си свобода народна, свобода лична и свобода религиозна ; с една дума свобода человеческа.
 • Гледай народната работа повече от всичко друго, повече от себе си да я уважаваш.
 • Не трябва да се дава подкрепа на глупци.
 • За Отечеството работим, байо. Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все заедно да вървим.
 • На драго сърце трябва да обичаме оногова, който ни покаже грешката и нека той е наш приятел.
 • И ние сме хора и искаме да живеем човешки : да бъдем напълно свободни в земята си, там, гдето живее българинът – в България, Тракия и Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, те ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще имаме едно знаме, на което ще пише “ Свята и чиста република “.
 • Време е с един труд да спечелим онова, което са търсили и търсят братята французи, т.е. млада Франция, млада Русия и прочее.
 • Аз съм посветил себе си на Отечеството си още от 61-во лято да му служа до смърт и да работя по народната воля.
 • Чисто народният човек се бори, докогато може, за да избави своя народ по-напред, па тогава нека гледа и на други. Ако той не случи, то трябва да умре в народната си работа.
 • Заклевам се пред нашето Отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.
 • Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност. Ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв заедно с нас за живот и свобода човешка.
 • Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си.
 • Недейте да се показваме пред вънкашните ни братя неспособни и страхливци. Защото те, като ни гледат такива, не щат да ни вярват, че ние чувстваме вече нужда от свобода и че гледаме да отхвърлим ярема си от врата.
 • Всичките неразбории, зависти, укори, които произлизат повече от глупостта, са причина за разделянето на един народ на части и тогава от него не остава нищо.
 • …От никоя страна на нищо не се надявам и никому за нищо не се молим. Всичко се състои, според нас, в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия.
 • На такива хора дай работата, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.
 • Ако е за Българско, то времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.
 • Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили.
 • Който не е чист, убивам го !
 • Българи, турци,евреи и прочее ще бъдат равноправни във всяко отношение, било във вярата, било в народност,било в гражданско отношение, било в каквото било, всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласието от всички народности ще се избере.
 • Всички народи в България щат живеят по едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!
 • Ние, дейците, сме си посветили живота за Отечеството, да работим за толкова милиона народ. Трябва да са мисли зряло…па и да се съветваме един други и да са слушаме, да избягваме даже и най-малка гордост, да не присвояваме на себе си нищо…
 • Вчера каквото сме говорили и писали, трябва и днес да го имаме пред очи, да не ни се смеят хората в работите утре.
 • Целите сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.
 • Ако ли отникъде няма помощ за българите, то работата ни си е пак работа.
 • Аз съм се посветил на Отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.
 • Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско.

Информация и снимки: Цветанка Йотина, Станислав Готев и Васил Василев