Мирково празнува 30 години от обособяването си в самостоятелна община

На 12-ти август 1991 г. с президентски указ № 250 Мирково става самостоятелна община! По случай 30-годишният юбилей поздрав към жителите на Община Мирково отправи кмета Цветанка Йотина:

Скъпи съграждани от община Мирково!
За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по случай 30 години от обособяването на самостоятелна община Мирково – чрез издаването на Указ № 250 от 12 август 1991 г.

30-годишна история, изпълнена с вяра и упование на гражданите в доброто. Години, изпълнени със знания и труд за благополучието на жителите от петте населени места, влизащи в състава на Община Мирково, а именно: село Мирково, село Буново, село Бенковски, село Смолско и село Каменица.

Изказвам най-сърдечна благодарност на всички кметове и общински съветници от предишни мандати, които с дейността си допринесоха за развитието на нашата сплотена община.

За всички е ясно, че съвремието ни поставя пред стотичи предизвикателства всеки ден. Всеки ден е изпълнен с работа и търсене на начини за решаване на проблемите, защото за стабилно и сигурно бъдеще са нужни непрестанно усърдие, работа и идеи.

Искам да благодаря на Общинска администрация и Общински съвет за отговорното отношение към служебните задължения, което гарантира адекватност при удовлетворяване очакванията на жителите на община Мирково. Убедена съм, че можем да се гордеем с постигнатите до днес резултати в развитието на 30-годишната ни община – реализирани са и продължават да се реализират мащабни инфраструктурни проекти, които допринасят за подобряване качеството на живот, имаме активни културни и младежки дейности, образование, здравеопазване, спорт и социална ангажираност.

Убедена съм, че няма да спрем да се развиваме и подобряваме, защото всички ние и бъдещите поколения, го заслужаваме!

Благодаря на всички жители на Община Мирково, които обичат своето населено място и се грижат за него!

Благодаря за проявеното разбиране и търпение, за обективността и конструктивната критика, защото само с диалог и заедно можем да работим и градим нашето общо по-добро бъдеще. Заедно за по-високи жизнени стандартни и благоденствие! Бъдете здрави! Бог да пази Община Мирково!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
Цветанка Йотина,
кмет на Община Мирково