Мирково и Антон с по два одобрени проекта за ВиК и пътища

В последният си работен ден (01.08.2022 г.) правителството в оставка одобри допълнителни средства за финансиране на общински проекти, вземайки решение 397,8 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се осигурят за целево финансиране на проекти за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура.

Основен критерий за подбор на проектите е наличието на проектна готовност с разрешително за строеж, когато такова се изисква.

Община Мирково е защитила два проекта, които следва да бъдат финансирани от МРРБ след сключване на договор със служебно назначения министър:
– проект за „Реконструкция водопроводна мрежа на село Каменица, община Мирково“ на стойност 1,563,965 лв.
– проекта за “Рехабилитация на общински път SFO 3304 от км 5+081,87 до км 8+702” на стойност 1 895 724,54 лева.

Община Антон също ще получи финансиране за изпълнение на два проекта:
– проект за “Реконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон” – 629 994,17 лева;
– проект за „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на селото – Реконструкция на довеждащ водопровод. Стойността е 660,428 лв.

Одобрените за финансиране проекти на общините ще се финансират 30% авансово, а останалите средства ще се изплащат периодично  след представяне на документи за извършени дейности.

За съжаление община Златица отново няма одобрен проект за реконструкция на водопроводната мрежа в град Златица, който е в окаяно състояние. „Дали изобщо има подготвен и подаден проект?“ се питат гражданите на западналия градец. Все пак основен критерий е наличието на читава проектна готовност. Очевидно от компетенциите на кметския екип, добър в носенето на венци и организирането на кичозни сватби, скоро в Златица ремонт на водопровода, канализацията и улиците не се очаква.

От одобрените проекти за финансиране през 2022 г. 141 броя са за ВиК инфраструктура, на стойност 156,8 млн. лв. (39% от финансирането). За реконструкция на пътища са одобрени 148 проекта на стойност 218,8 млн. лв. (55%). За изграждане на техническа инфраструктура се финансират 7 проекта, на стойност 12,2 млн. лв. (3%).  За извършване на ремонт на читалища в сгради общинска собственост са одобрени 6 броя проекти на стойност 10,1 млн. лв. (3%).