Местни избори: Регистрацията на участниците в ЦИК – до 13-ти септември

Партиите и коалициите, които имат намерение да участват в местните избори за кметове и общински съветници трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия (ЦИК) до 17.00 ч. на 13-ти септември 2023 г. (сряда). Това е посочено в хонограмата на ЦИК.

Основни моменти от хронограмата:

– Не по-късно от 50 дни преди изборния ден, т.е. 8 септември, „кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес и изпраща копие от заповедта на Териториалното звено на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я обявява публично на общодостъпно място.

– На 8-ми септември ЦИК назначава Общинските избирателни комисии;

На 10 септември ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях.

До 17.00 часа на 13 септември партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и за кметове.

До 17.00 часа на 18 септември партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в Общинските избирателни комисии.

До 26 септември трябва да бъдат регистрирани кандидатските листи за общински съветници пред ОИК.

Началото на предизборната кампания е 30 дни преди изборния ден – от 29 септември, а нейният край е в 24.00 часа на 27 октомври. Денят преди вота ще е за размисъл. 

Източник: ЦИК