Международна награда за СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Златица бе отличено със злато от Международната награда на херцога на Единбург – България,  партньор на БПМР „Глобално училище“ и „Глобално училище в действие“. Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения.

Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

„Наградата“ се връчва за втора поредна година – като допълнителна такава за тримата финалисти от „Глобално училище в действие“. „Наградата“ има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Всяко ниво има своето минимално време за постигане.

Наградените:
Злато: СУ „Св. Паисий Хилендарски“ от Златица получава 100% стипендия за 1 година и обучение на 5 лидери;
Сребро: СУПНЕ „Фридрих Шилер“ от Русе получава 75% стипендия за 1 година и и обучение на 5 Лидери;
Бронз: ГПЧЕ „Симеон Радев“ от Перник 50% стипендия за 1 година и и обучение на 5 Лидери.

Уникалността на Международната награда на херцога на Единбург се дължи на принципите, които са заложени още от нейното основаване, а именно: да е достъпна, доброволна, забавна, развиваща, без съревнование и да развива постояноство. Може да се говори много за всеки от принципите по отделно, но най-добре е да бъдат изживяни.

Основната цел на Наградата е личностното развитие и тук от значение са само личните желания и цели. Може да избереш да развиеш в рамките на програмата всяко едно умение, физическа активност и доброволческа дейност, която искаш и е наистина важна за теб.