Медицински информационни срещи се проведоха в Карлиево и Църквище

Община Златица в партньорство с МБАЛ „Уни Хоспитал“ организираха срещи на 21.06.2023 г. в село Карлиево и на 22.06.2023 г. в с. Църквище за разяснителна кампания за спешните състояния (инсулт, инфаркт, травми и други).

Представител от болницата беше д-р Михаил Михайлов, който разказа на гражданите от селата повече за отделенията в болницата, от къде и кой лекари я посещават. Разясни им и за мерките, които трябва да се вземат при първи симптоми на спешно състояние.
В разговорите си с гражданите, д-р Михайлов им каза добри практики,
които прилага в успешното развитие на болницата.

В тази връзка много от нас посещаващите болницата му съобщихме мненията ни и това колко сме доволни от обслужването и специалистите с които работят там.

През месец юли ни предстоят още ти срещи: на 13.07.2023 г. в с. Петрич и 19.07.2023 г. в гр. Златица, повече информация може да намерите на сайта на община Златица.

Източник: Община Златица