МБАЛ-Пирдоп трябва да възстановява 20 284,00 лв.???

Административен съд София област разгледа жалбата на „МБАЛ-Пирдоп“ АД, внесена от вече бившата управителка д-р Маргарита Гетова, с която се обжалва писмена покана относно възстановяване на суми, получени без правно основание, изготвена от директора на РЗОК-София област.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства и доводите на страните и след като извърши проверка по реда на чл. 168 от АПК и на основания чл. 146 от АПК, взе съответното решение: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „МБАЛ-Пирдоп“ АД против писмената покана изх. № 23-0480-74 от 08.11.2017 г. на директора на РЗОК-София област, с която се иска пирдопската болница да възстанови сума в размер от 20 284 лв.

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници от Пирдоп, Община Пирдоп в качеството си на мажоритарен собственик на болницата, вместо да приема неприемливи становища, чрез които оказва натиск върху независими органи, каквито са общинските съвети на общините Златица и Антон, да спре да прехвъля отговорностите и задълженията си към болничното заведение, а да извърши незабавна проверка на неговото калпаво управление и да даде публичен отчет на всички жители от Средногорието, от чиито данъци до сега са наливани хиляди левове в бюджета на Община Пирдоп, предназначени за издръжката на МБАЛ-Пирдоп.

Съдът постанови, че МБАЛ-Пирдоп трябва да върне на РЗОК-Софийска област над 20 хиляди лева, като основна вина за това носи др. Господинов, който и в момента се подвизава в Борда на директорите. Припомняме, че миналата година същия си разпореди да си изплати и близо 7 хиляди лева допълнително, преди да се е произнесъл ОбС-Пирдоп и преди да са се произнесли т. нар. акционери, които май Община Пирдоп търси само, за да им иска пари, но не и да дава отчет за тяхното изразходване по подобаващ начин.

Цитираме някои от констатациите и основанията на Административен съд София област:

“ Посочено е, че при долуописаните 44 броя ИЗ, документиращи хоспитализации осъществени за периода 15.05.2017 г. – 30.06.2017г., е установено извършване на електромиография (ЕМГ) от лекар назначен в лечебното заведение, който не притежава квалификационни документи за извършването на посоченото изследване, а именно д-р Господинов със специалност „Нервни болести… Лечението в тези случаи е извършено при нарушаване на изискванията за предоставяне на медицинска помощ от лица, притежаващи необходимата квалификация за извършване нависокоспециализирани медицински дейности, поради което не следва да бъдат заплатени от бюджета на НЗОК. Описаните хоспитализации с пореден номер от 1 до 44 включително са заплатени от бюджета на НЗОК. Заплатената за тях сума на обща стойност 20 284 лв. /двадесет хиляди двеста осемдесет и четири лева/ за 44 броя ИЗ по 461 лв., следва да бъде възстановена от лечебното заведение на основание чл. 76а от ЗЗО, като получена без правно основание поради неизпълнение на изискванията, посочени в чл. 344, ал.1, т.1 /предложение второ/ и 3 от НРД за медицинските дейности 2017г. „…

Поради подобни нередности рейтингът на МБАЛ-Пирдоп е отрицателен, а повечето от жителите на Средногорието предпочитат да се лекуват в София, Панагюрище, Карлово и къде ли още не.

Натискът, който се оказва, както и неправомерното вмешателство в работата на ОбС-Златица и ОбС-Антон е неприемлив. По логиката на Община Пирдоп (Ангел Геров и ОбС-Пирдоп), Община Златица трябва да превежда на болницата пари на брой жители. Не всички жители от общината, обаче, се лекуват в Пирдоп. Следва ли Община Златица да превежда пари на брой жители на болницата в Панагюрище, на болниците в София и т.н., след като златичани се лекуват и там??? И нали за всеки един преминал през болницата пациент, същата получава пари от Здравната каса по различни клинични пътеки??? Или просто си търсите начин да източвате пари от съседните общини, за да си пълните дупките във Вашия бюджет???

Община Пирдоп е МАЖОРИТАРЕН собственик на МБАЛ-Пирдоп и тя носи отговорност за финансирането и доброто управление на лечебното заведение. Така, че поемете си отговорностите и задълженията и престанете  да пишете становища… И пригответе още 20 хиляди лева, за да покриете марафа на др., които назначихте да „оправят“ болницата.