Мария Томева: Убедена съм, че пътят, по който съм поела, е правилният!

Преполовихме мандат 2019-2023! И е време са равносметка на постигнатото, осъзнатото и предстоящото. Как се подобри живота в средногорските седем общини, как работиха съветници и кметове, реалността доближи ли се до планираното и други въпроси решихме от “Средногорски БАГРИ” да зададем на председателите на общинските съвети и кметовете. Серия от интервюта започваме с чаровната Мария Томева – най-младия председател на ОбС в България!

Мария Томева за себе си…
Родена съм на 22-ри април 1994 г. в гр. София, зодия “Телец съм”, което обяснява моята упоритост. Търпелива и лоялна съм, държа на думата си и се боря за осъществяването на плановете и мечтите си. В момента съм най-младият председател на Общински съвет в България.

Завършила съм основното си образование в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Чавдар, а средното – в ЧПГЧО ”Челопеч”. Винаги съм била убедена, че именно тези две институции са ми дали основата да продължа да се развивам и са ме научили да бъда целеустремена, отговорна, дипломатична и почтена. Имам една бакалавърска степен по Молекулярна биология и две магистратури по Право и Генно и клетъчно инженерство, както и курс по счетоводство. След месец, започвам и трета магистратура.

Харесвам всеки ден да научавам нещо ново и да го прилагам на практика в живота. Знанието е навсякъде около нас, а ние просто всеки ден се учим как да живеем.

Благодаря на семейството ми за всичко, което са дали и направили за мен. Благодаря за подкрепата, затова че сте до мен във всеки момент на щастие и трудност и сте ме насочили към правилния път в живота! Обичам ви!

Обществена дейност…
От 2019 г. съм председател на ОбС – Чавдар, това е и моят първи мандат като общински съветник. Благодаря за доверието, което останалите съветници ми гласуваха и възможността да представлявам общественото мнение на всички жители в общината.
Част съм от управителния съвет на две НПО-организации, които се занимават с младежки проекти по програмите „Youth in action” и ”Еrasmus+”. Имам над 30 сертификата от различни семинари, проекти и обучения, провеждани в страни от целия свят – почти всички европейски държави, Турция, няколко от карибските острови, Дубай.
Всяко едно пътуване и обучение допринасят за личностното ми развитие и обогатяване.

Няма нищо по-прекрасно от това да пътешестваш, да намираш нови приятели, да научаваш нещо ново всеки път и същевременно да опознаваш чужди култури и обичаи.

Като млад и заинтересуван за бъдещето на родния край и страната си човек, съм участвала и в политически обучения към Фондация „Фридрих Еберт” и програмата „Young elected politicians” към Асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС, където бях единственият избран участник от България.
През изминалия месец 8 човека от общината участвахме в обучение за спасители при бедствия, аварии и катастрофи, за което получихме и сертификати.

Какво те привлече към политиката?
През 2019 година за първи път се явих на избори. Включих се в листата по покана на Григор Даулов. Станах общински съветник и бях избрана за председател на Общински съвет – Чавдар. Съветниците, които за първи път участваме в подобна структура, носим положителен заряд, нови идеи, професионализъм и социална ангажираност. Като участник за първи път в изборите за местна власт мога да заява, че работя отговорно, прозрачно и единствено в интерес на жителите на селото ни. Работата не винаги е лесна, но с помощта на колегите ми и служителите на общинска администрация, успяваме да се справим с всяко предизвикателство.
Уверена съм, че пътят, по който съм поела,
е правилният.

Убедена съм, че като законотворец на местно ниво, ОбС оказва влияние във всички аспекти на развитие на общината и нейните жители. Целта, заложена в работата на всеки един съветник, е приемственост и надграждане на постигнатото през изминалите мандати. В момента ОбС-Чавдар се състои от 11 съветници и в него са представени 2 политически партии и коалиции. Политическите и идейни различия не са проблем при сътрудничеството ни и постигането на конструктивен диалог. Не трябва да има компромиси, когато се говори за бъдещето на общината – в това всички сме категорични.

На заседанията на постоянните комисии присъстват специалистите от общинска администрация от съответните ресори и жители на Чавдар. Това ни дава възможност да чуем различни гледни точки и ако е необходимо, да направим допълнения или промени преди окончателното вземане на решения.

Мнението на хората е изключително важно, те са тези, които са гласували за нас, а ние с желание и усилия доразвиваме направеното през изминалите мандати.

Какво е да работиш в ОбС и ОбА-Чавдар?
Взаимодействието с общинска администрация има градивен характер. Дискусиите, които водим, винаги водят до намиране на благоприятни решения и допринасят за развитието на общината. Взмаимоотношенияти по-скоро са партньорски и се крепят на взаимно доверие, изградено през времето. Желанието и на двата органа на местната власт – законодателната и изпълнителната, е да превърнем с.Чавдар в едно добро място за живот на млади и стари.

Едни от основните ни приоритети са качествето образование за всеки един ученик, успешна реализация на младите хора, привличане на инвеститори, превръщане на общината в предпочитано място за туризъм, укрепване и постигане на добри резултати на общинските дружества и болница. Развитието на малкия и среден бизнес зависи от средата за развитие на предприемачите, а Чавдар е място с прекрасни природни дадености, традиции, история и бъдеще.

Равносметка за двете години мандат…
Синхронизирането на работата между всички институции в общината води до реализацията на целите, заложени в програмата на кмета и общинските съветници при полагане на клетвата през 2019 година. Заявките, които сме получавали от местното население, почти винаги се удовлетворяват. Не бива да забравяме, че всяко едно обещание, трябва да бъде реализуемо, а не сам популистко. Когато се уважават различните мнения и позиции, тогова се вземат и най-правилните решения и се постига оптимален резултат. Стараем се да водим политика, която да осигурява устойчивост и сигурност за бъдещите поколения.

Реализирани проекти:
Бъдещето на общината са нейните деца. С решение на Общински съвет Чавдар по предложение на кмета – г-н Даулов, се прие “Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Чавдар”.

По традиция всяка година новородените чавдарски малчугани получават подаръци от общината, а всяка семейство, което реши да има дете, може да се възползва от еднократна финансова помощ. Също така започнахме и безплатна логопедична терапия за децата в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” и ДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар. Заниманията с логопед се провеждат два пъти седмично и се финансират от община Чавдар. Училището в селото започна изпълнението на проект по програма „Еразъм +“, а Чавдар е първата община в България, която ще въведе пилотно напълно иновативен мултисекторен подход в системата на обучение от 5-ти до 7-ми клас.
На 24-ти май се състоя тържествено откриване на новия физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Чавдар, изграден по проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. За почистването му е закупена специална машина. Отскоро училището разполага и с обновено фоайе с модерна визия, библиотека за учениците, оборудван компютърен кабинет с 15 нови лаптопа, както и кабинет по приобщаващо образование за работата на училищния психолог и логопед.

Самостоятелна инициатива на младежите от селото е изграждането с доброволен труд на даунхил писта. Две поредни години допринасяме бъдещето ни да бъде по-зелено и залесяваме хиляди фиданки в землището на общината, съвместо с Гората.бг, децата от училището, ОбА, ОбС и лесничеите от горското стопанство.
Здравната култура на населението също трябва да се повишава. През тази година над 400 жители на общината бяха прегледани от различни специалисти в новооткрития здравен кабинет. Подписани бяха договори за изпълнение на проектите – “ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на ОП ”Развитие на човешките ресурси” – ще се оказва патронажна грижа за 4 лица от уязвими социални групи от община Чавдар до 10.06.2022 г., както и програмата „Топъл обяд“ – потребителите по проекта са 41 лица селото. Закупи се и павилион за провеждане на събития на открито, със сцена и прилежащо оборудване – все по-често го използваме за организирането на всякакви инициативи.
Както знаем въпросът с битовите и растителни отпадъци е проблем за цяла България. През последния месец бяха проведени 5 информационни кампании във връзка с изпълнението на проект „Демонстрационен проект за управление на отпадъците в община Чавдар”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. В рамките на пет дни бяха предоставяни напълно безплатно 450 компостера за домашна употреба и 300 кофи за разделно събиране на битови отпадъци.

Инфрастуктурата в последните няколко години винаги е била добре поддържана, ако възникне проблем, то бива своевременно разрешен. Селското стопанство и земеделието се развиват постоянно – нашата община може с гордост да заяви, че земеделската земя се обработва на 100 процента. 16 жители на общината бяха наградени с парична сума за добре поддържани цветни алеи пред домовете си и допринасяне за приветливия вид на населеното място. Обликът на Чавдар се подобрява с всеки следващ реализиран проект.
През изминалите две години се направи реконструкция и рехабилитация на голяма част от обществените съоръжения и сгради. Туристическият бранш също има нова придобивка – аудиогид, с който всеки гост, посетил селото, получава вход за туристическите обекти, самият аудиогид и сувенир в едно.

Благодаря на “Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД за подкрепа и реализирането на значими за местната общност проекти. Надявам се добрите партньорски отношения да продължат и за в бъдеще!
Общински съвет, съвместно с община Чавдар, подкрепяме всяка една инициатива, промотираме я и помагаме за нейното изпълнение.

Важно е да покажем на децата и всеки един жител, че ние уважаваме труда на своите съграждани и заставаме зад всяка добра практика. Понякога критиките към нас са нещо градивно. Знаем, че мъдрият човек извлича от своите грешки не по-малко знания, отколкото от своите успехи.

Бъдещи намерения…
Не мога да отговоря с ясен отговор какви са политическите ми бъдещи намерения. Решенията на всеки човек се променят в зависимост от ситуацията и възможностите.

Любим цвят…
Харесвам жълтото, горещото слънце, лятото. Този цвят олицетворява топлина, позитивна енергия, настроение, усмивки, жизненост, прелестта на цъфналите пролетни цветя и сладостта на зрелите плодове. Обичам пролетта и лятото. Цялата земя се събужда от дълбокия зимен сън и се подготвя за нов живот. А лятото пък е пъстра палитра от цветове и букет от ухания, празник на плодородието, безсънни нощи и море. Явно преди съм била някакво морско създание, може би – делфин, защото обожавам морето и всичко свързано с него.

В свободното си време…
Понякога пиша стихове и снимам. Може би е недостатък, но обожаааавам да пътувам. Стига да имам свободно време и спестени пари, веднага търся билети за нови и интересни дестинации в чужбина. Прекрасно е да пътуваш – била съм почти в цяла Европа, повечето Карибски острови и няколко държави в Азия. Приятелите и близките ми вече знаят какво да купуват за рождените ми дни – куфари и билети. Разбира се обичам България, затова избрах да живея и да се развивам тук. Това, че съм в Чавдар, ми носи само положителни емоции – близо съм до семейството си, юридическото образование ми помага много при председателството, наблюдавам отблизо развитието на младите хора и общината.

Любимо питие и книга…
Тук ще използвам един хубав цитат: „Знаеш, че си прочел добра книга, когато щом затвориш последната страница, се почувстваш, сякаш си изгубил добър приятел.“ Има много книги, които харесвам – ще спомена само част от българските – „Под игото”, “Железният светилник”, тетралогия на Димитър Талев, произведенията на Йордан Йовков, Елин Пелин, Дамянов, Смирненски. Ако една книга е добре написана, човек винаги я намира за твърде кратка. Разбира се какво по-хубаво нещо има от това да четеш любимо произведение в компанията на чаша хубаво вино.