Малките розопроизводители могат да кандидатстват за подпомагане до 15-ти декември

До 15 декември продължава кандидатстването за еднократна помощ от кампанията „SOS Българска роза“, която стартира това лято с цел да спаси традиционния поминък на малките розопроизводители от Стрелча, Клисура и Средногорието.

Организаторите от сдружение „Българска розова долина“ проведоха среща в гр. Пирдоп, с която приключи разяснителната кампания за кандидатстването за еднократна помощ от #SOSБългарскаРоза. Розопроизводителите от Средногорието, които присъстваха на нея, също подкрепиха предложенията на сдружение #БългарскаРозоваДолина за промени в Стратегията за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 г.

През ноември инициаторът на кампанията „SOS Българска роза“ сдружение „Българска розова долина“ изпрати становище до служебните зам.-министри на земеделието Явор Гечев и Георги Събев във връзка с обявената от МЗХГ Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 г., В което Владимир Стоянов – председател на Управителния съвет на сдружението, задава въпроси относно липсата на прозрачност на работната група, която изготвя Стратегията и отправя предложенията на „Българска розова долина“, които се основават на дългогодишен опит и задълбочено познаване на бранша и процесите между основните заинтересовани страни в розопроизводството.

Сред тях адекватна финансова подкрепа за работилите на загуба розопроизводители през 2021 г., установяване на наличните количества розово масло, което не може да бъде реализирано на пазара,  изработване на прозрачен механизъм за финансова подкрепа чрез Българската банка за развитие и трезора на Държавната лаборатория „Българска роза“, на розопреработвателите, които отчитат нереализирани количества розово масло и други.