МАГДАЛЕНА ИВАНОВА: ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО

Със заплашителната реплика „Ще стане страшно” се обърнала кметицата на община Златица Магдалена Иванова към част от общинските съветници по време на заседание на една от постоянните комисии. Поводът бил неодобрението, което те изразили спрямо внесените от Иванова докладни записки, които явно същата е очаквала без коментари да бъдат изцяло подкрепени. Докладните записки касаят вдигането на таксата смет за златишките граждани, отсичането на вековни дървета в село Църквище, както и минималните цени за продажба на добита дървесина на физически лица с постоянен адрес в Община Златица през 2018 г.

На самата сесия Магдалена Иванова отговори, че не е искала да стряска и заплашва съветниците, просто реагирала на тяхното нежелание да одобрят внесените от нея докладни записки. В своя защита съветниците обясниха, че няма как да гласуват подобни увеличения, без да има ясни мотиви какво ги налага. От проведената дискусия стана ясно, че кметицата е имала предвид и друг интересен детайл, а именно: ако съветниците не одобрят предложената от нея актуализация на общинския бюджет, то те нямало да могат да си вземат възнагражденията. Тези нападки от страна на кметицата към част от съветниците предизвикаха неодобрението на присъстващи на сесията граждани, които се усъмниха, че с думите „Ще стане страшно“ Магдалена Иванова има намерение да влияе на безпристрастното и по съвест гласуване, което би следвало да прави всеки един общински съветник. Също така с намека, че няма да си вземат възнагражденията, най-вероятно се целеше да се внуши на гражданите, че съветниците са там само заради парите, но не и да вземат принципни решения, съобразно докладните на тази, която им плаща… Възнагражденията! „В нея и хляба, и ножа“, както се казва и както тя самата внушава.

Кметицата Иванова дори си позволи да подхвърля към съветниците реплики от рода, че като закъснеела да им преведе полагащите им се по закон възнаграждения, част от тях започвали да я безпокоят по телефона. И не мирясвали, докато не обещаела да ги преведе. Иванова не уточни кои съветници й се обаждат по телефона и я безпокоят заради възнагражденията си и дали забавянето в изплащането прилага и спрямо себе си при превеждането на кметската си заплата?

Не стана ясно и защо, след като ЗМСМА определя правомощията на кмет и общински съветници, предоставяйки възможността същите да получават за дейността си съответното възнаграждение, кметицата си позволява да притиска ОбС-Златица като задържа полагащите им се пари?! Което, ако е законно, то е неетично и неморално, и е публична проява на неуважително отношение към демократично избраните представители на местната власт.

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) ясно определя правомощията на общинските съветници и тези на кмета на общината, като посочва, че ОбС взема решения, които кмета трябва да изпълнява. Опитите в община Златица да се възпрепятстват общинските съветници да изпълняват своите задължения и да получават определените им за това възнаграждения, са неприемливи и целят само и единствено да уронват авторитета на местния законодателен орган.

Решението на ОбС-Златица ДА НЕ увеличава цените за продажба на дървесина, въпреки твърдението на кметицата, че тя не предлагала подобно увеличение, а се запазвали цените от миналата година, бе правилно и подплатено с нужните аргументи. Общинската съветничка Аделина Павлова отбеляза, че през миналата година решението на ОбС по този въпрос се различава от сега предложеното от страна на кметицата. И новите цени са по-високи от старите. От обясненията на Магдалена Иванова се доби впечатление, че и през изминалата 2017 г. цената, на която са продавани дърва от Община Златица, е била завишена и то в противоречие на решението на ОбС. Предстои проверка по случая.