Любомир Цветков е новият председател на ОбС-Златица

На проведеното вчера (26.11.2019 г.) второ заседание на ОбС-Златица, свикано по искане на групата съветници от „БСП за България“ със седем гласа за председател на ОбС-Златица бе избран Любомир Цветков. Кандидатурите този път бяха само две – едната за г-н Цветков и другата за бившата кметица на Златица и вече подсъдима Магдалена Величкова Иванова, за която гласуваха петима златишки общински съветници. Гласът на 13-тият общински съветник бе обявен за недействителен.

Към 5-те точки от дневния ред, по предложение на кметът на общината инж. Стоян Генов бяха включени още 3 точки за разглеждане на това заседание, свързани с пренасочване на средства и разместване на общинския бюджет. Една от тях касаеше избор на представител на ОбС-Златица в НСОРБ. Почти по всички тях при гласуването без да спазва реда за взимане на думата се изказваше явно разочарованата, че не е избрана за председател Магдалена Иванова. Доста хапливи реплики, откровени заяждания и надменен тон за пореден път демонстрира вече бившата кметица на Златица въпреки, че от 30.10.2019 г. е вече подсъдима. Припомняме на гражданите от Златица и на тези над 300 гласували за нея, че на Магдалена Величкова Иванова бе повдигнато обвинение от Софийска градска прокуратура за извършени сериозни престъпления и делото влезе в Съда. Неговото първо заседание бе на 20.09.2019 г. от 13.30 ч. в Специализираният наказателен съд – София. Дело № 2534, състав XXI.

Преди започване на заседанието г-н Генов пожела да представи екипа, с който смята да работи през своя мандат, или поне така може да бъде изтълкувано казаното от него: „Използвам възможността да благодаря на всички вас за това, че дойдохте да уважите общинската сесия. Поканил съм на нея общинска администрация и преди да направя своите предложения за дневен ред искам да дам възможност на моите колеги от ОбА с поняколко думи да се представят – имената и позициите, които заемат… Благодаря Ви, колеги! Който желае може да остане до края на сесията, който не – желая му приятна вечер. Приятна почивка. Това са хората, с които общинският съвет ще работи през следващите четири години“.  Един по един служителите казаха своите имена и длъжности, заемани в ОбА, след което повечето от тях напуснаха заседанието.

Първите думи на г-н Любомир Цветков към присъстващите на сесията съветници, администрация и граждани:

„Благодаря на всички вас – колегите от общинския съвет, за оказаното ми доверие и за отговорността, която ми делегирате. Искам също да благодаря и на обществеността. Поради техният глас ние сме тук. Всички ние трябва да работим в един екип за Община Златица. Ние трябва да сме задружни. Трябва да сме единни, за да можем да постигаме нашите цели. Без екипност, без задружие нищо не се получава.

Следващото, което искам да кажа е на всички вас, които сега сте тук и на вашите семейства, и на вашите деца, на вашите близки. Искам да ви уверя, че ще дам всичко от себе си за постигане на нашите задачи и нашите цели, които ще работим заедно с обществеността за община Златица. След което мога да ви пожелая да бъдете живи и здрави и да можем да работим заедно в екип, което е важно за нас.  Благодаря ви за избора още веднъж. Пожелавам ви успехи заедно с нас и заедно с обществеността на град Златица и община Златица. Благодаря!“.

Сесията на ОбС-Златица бе излъчена на живо в страницата на Списание „Средногорски БАГРИ“ във фейсбук. Линк към записите:
Сесия ОбС-Златица 27.11.2019 г. част първа
Сесия ОбС-Златица 27.11.2019 част втора