Лъже ли Магдалена Иванова или просто не спазва разпоредбите на българските закони???

На състоялата се редовна сесия на ОбС-Златица (16.10.2018 г. от 17.00 ч.) към Магдалена Иванова бе зададен въпрос, касаещ депонирането на отпадъци от Горна Малина и Елин Пелин на златишкото регионално сметище. Председателя на ОбС-Златица Асен Плахов обясни, че я пита тъй като не е присъствала на предишна сесия, на която той се е обсъждал, като заседанието на ОбС-Златица е било уважено от кмета на Мирково Цветанка Йотина и кмета на Пирдоп Ангел Геров, както и председатели на ОбС от Средногорието.

„Проведените разисквания водят до извода, че общините от Средногорието са против използването на регионалното депо за депониране на отпадъци от други общини и имат готовност за нови срещи по казуса” – съобщава местната телевизия „Средногорие Медия” след това заседание.

Магдалена Иванова се произнесе:

„Да, след като разбрах, че отново сте направили сесия така затрогваща, даже без да ме уведомите, но няма значение, не сте наясно с нещата както винаги, след това направихме среща и с кметовете и с председателите, отделно имаше среща и с кметовете на двете общини, които бяха изпаднали в екстремна ситуация, докато се върна обаче, нещата бяха разрешени. Така, че към момента те не искат… Искат единствено и само да има някакво споразумение при екстремни ситуации да возят. Към момента няма да возят, защото имат разрешение на нещата. И това решение не се дава от ОбС-Златица, а от Сдружението по управление на отпадъците. Така, че там нещата са разисквани, коментирани са. Нямаме сключени договори с нито една от двете общини и те не напират напоследък. Мисля, че там нещата приключиха. Въпросът, обаче е, че с тези наши изявления, ако ние изпаднем в такава ситуация какво правим? Да, живот и здраве, това ще бъде много надалеч във времето, ако ни върнат по същия начин какво правим? Щото бехме готови – както беше закрито пирдопското сметище, както бяхме готови да търсим ние варианти. Но, към момента нещата са изчистени, те си имат разрешение там да си ползват едно сметище и, естествено, че нямат и сметка да возят, защото нещата доста вече излизат с таксата и с превоза много скъпи”.

Иванова, обаче, така и не отговори на въпроса: Депонирани ли са чужди отпадъци на златишкото регионално сметище, което е проектирано да събира отпадъците на седемте средногорски общини, или не?

Ако е имало такова депониране, както съобщи  националната телевизия NOVA в свой репортаж от 16.08.2018 г., то уведомени ли са за това кметовете и общинските съвети на Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица, Мирково, Чавдар?

Стана ясно, че златишките съветници не са уведомени и са научили за извозванего от националните медии. „И докато там се чудят как да решат проблема, в Горна Малина извозват отпадъците си в сметището в Златица” съобщи NOVA.

Учудващо или не съвсем, за пореден път Магдалена Иванова се опитва да се изявява като авторитарен собственик на Община Златица и нейната общинска собственост. Освен това същата се опитва да внушава, че не трябва да се вярва на съобщеното от НОВА ТВ. Да не се вярва на същата тази телевизия, чиито репортажи преди няколко години самата Магдалена Иванова ревностно тиражираше и дори си позволяваше да влиза в ролята на съдия, произнасяйки присъди за „екорекет”, каквото и да означава според самата нея и нейните сподвижници това определение, липсващо в правния мир.

По време на заседанието Иванова заяви на съветниците пред гражданите, че  те нямат думата чии отпадъци ще се депонират на регионалното златишко сметище! Не било тяхна работа?!? Решенията се вземат от РСУО (Регионалното сдружение за управление на отпадъците), където като представители на общините са посочени по закон кметовете. Явно Иванова забравя, или направо пренебрегва факта, че общинските съвети вземат решения за разпореждане с общинско имущество. А т. нар. „регионално” депо е разположено на земя – собственост на Община Златица. Забравя и неоспоримия факт, че преди всичко и най-вече в действията си следва да се ръководи от интересите на златишките граждани, които очевидно не е питала дали са съгласни на златишкото сметище да се депонират чужди отпадъци – било то от Горна Малина, или Крушовица.

В изказването си Магдалена Иванова каза, че е обсъдила с останалите кметове депонирането на отпадъци от „двете общини“ в Златица. Имало събрания на РСУО „Средногорие – Еко” и ситуацията била дискутирана?!? А дали това отговаря на истината след като самите кметове поставиха въпроса за депонирането на чужди отпадъци на регионалното средногорско депо!?

Кой казва истината и кой лъже, в случая?! Въпросът не е с особено повишена трудност… И по-скоро може да се определи като риторичен.

Ако казаното от Магдалена Иванова е вярно и тя наистина е поставила въпроса за вземане на решение от общото събрание на РСУО, то би следвало това надлежно да е отбелязано в съответния протокол, както и в съответните документи за свикване на събранието на сдружението – в писмената покана с включен дневен ред.

Съгласно Закона за управление на отпадъците общините, включени в съответен регион, създават регионално сдружение. Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното сдружение. Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини. Свикването на Общото събрание на това сдружение става чрез писмена покана с дневен ред, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите. За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове. Решенията на общото събрание са неразделна част от протоколите, които се публикуват на страниците в интернет на общините, включени в регионално сдружение, в срок от една седмица след провеждане на заседанието и се изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.

Видно от сайта на Община Златица, където би следвало да са качени всички протоколи в едно с решенията на РСУО „Средногорие – Еко”, последното общо събрание се е състояло на 12.04.2018 г. Друг протокол, съобщение, покана и прочие за провеждане или за проведено такова общо събрание не са публикувани към дата 18.10.2018 г., каквито са разпоредбите по закон.

В тази ситуация или Магдалена Величкова Иванова не е спазила законовите разпоредби, като не е качила протокола от проведено заседание на РСУО, или не е свиквала такова общо събрание, на което да бъде обсъдено депонирането на отпадъци от общини, които не членуват в сдружението?!

По нейните думи тя е уведомила своите колеги кметове и се е съобразила с решението на РСУО. По техни думи – те не са уведомени за депониране на чужди отпадъци на регионалното сметище. По данни от самата община Златица – общо събрание на РСУО не е свиквано от април месец 2018 г., а новината за депонирането на отпадъци от Горна Малина на златишкото депо е от август 2018 г.

Е, лъже ли Магдалена Иванова, или просто не спазва разпоредбите на българските закони? И защо същата не отговори на въпроса: депонирани ли са отпадъци от общини, които не членуват в РСУО „Средногорие Еко” на златишкото регионално сметище?

Напъните на авторитарно-тоталитарния управленски режим по златишко за пореден път нанесоха щети на имиджа на общината, както и на ОбС-Златица, демонстрирайки неуважение и към останалите законно избрани представители на гражданите – кметове и общински съветници от съседните общини. Явно авторитарно-тоталитарния вирус, който е обхванал Златица застрашава здравето на всички общини от Златишко-пирдопската котловина и дори преминава пределите й. Въпросът е: Докога?!