„Лъвски скок“ в памет на Левски в Челопеч

За втора поредна година в памет на Васил Левски  и неговото дело Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Челопеч със съдействието на Стоян Стрелков и Константин Куртев организира и проведе състезание „Лъвски скок“.

Победителите в състезанието бяха наградени от кмета на община Челопеч инж. Алекси Кесяков със специално изработени за случая медали на сцената на НЧ „Труд и постоянство 1901“ след спектакъла „Свещичка за Левски“.

Победителите при учениците от 1-ви и 2-ри клас станаха:
1-во място с резултат 159 см. – Даниел Шумчев (2 клас);
2-ро място с резултат 144 см. – Мартин Узунов (2 клас);
3-то място с резултат 140 см. – Димитър Барев (1 клас).

Победителите при учениците от 3-ти и 4-ти клас:
1-во място с резултат 189 см. – Вълко Калчев (3 клас);
2-ро място с резултат 168 см. – Иван Симеонов (4 клас);
3-то място с резултат 165 см. – Георге Бечев (4 клас).

Победителите при учениците от 5-6-7 клас:
1-во място с резултат 228 см. – Звезделин Людмилов (7 клас);
2-ро място с резултат 227 см. – Георги Комитов (6 клас);
3-то място с резултат 225 см. – Чавдар Томев (7 клас).

Победителите при учениците от 8-ми и 9-ти клас:
1-во място с резултат 216 см. – Мартин Стефанов (9 клас);
2-ро място с резултат 207 см. – Явор Нинов (8 клас);
3-то място с резултат 205 см. – Станимир Малеев (8 клас).

Победителите при учениците от 10-11-12 клас:
1-во място с резултат 263 см. – Йоан Кесяков (11 клас);
2-ро място с резултат 255 см. – Дамян Кирилов (12 клас);
3-то място с резултат 243 см. – Благой Самандов (12 клас).

Подготви: Петя Чолакова