Летен стаж за студенти в „ДПМ“ ЕАД от 1-ви юли 2020 г.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и тази година ще проведе лятна стажантска програма за студенти. За да кандидатстват, студентите трябва да имат завършен 2-ри или 3-ти курс на обучение в съответната специалност. Водещо при кандидатстването е желанието за развитие, придобиването на практически опит и надграждането на знания.

Стажът в Дънди Прешъс Металс Челопеч предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Направления: Безопасност и здраве при работа; Проучвателни дейности; Технически служби – експлоатационно проучване; Технически служби – маркшайдерски отдел; Химическа лаборатория; Човешки ресурси и администрация; Информационни технологии – Кибер сигурност; Информационни технологии – Развитие на инфраструктурата; Финанси; Доставка и логистика.

Допълнителна информация и описание на дейността на съответния отдел (направление), както и изискванията за кандидатстване, желаещите могат да открият в jobs.bg. Срокът за подаване на CV и мотивационно писмо е до 15 юни 2020 г.

От 1 юли  стажантите ще подпомагат дейностите на избрания отдел, работейки съвместно с опитен и квалифициран екип на пълен работен ден. В зависимост от учебната програма на студентите и от работните ангажименти на съответния отдел, стажът може да стартира от 1 юли или 1 август.

Стажантската програма на „Дънди Прешъс Металс“ е отличен начин теоретичните знания да бъдат пренесени в практиката и да се надграждат в реални условия на труд. Благодарение на модерните технологии, с които Дружеството разполага, и специалистите в различни области, готови да споделят опита си, лятната стажантска програма успешно ще помогне на студентите в тяхното образование и по-нататъшното им професионално развитие.

За своите стажанти „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД осигурява платен стаж на срочен трудов договор, безплатен транспорт от и до София, както и в района на Средногорието, средства за храна в столовата на предприятието.

Освен полезен опит стажантите на „Дънди Прешъс Металс“ имат възможност да изживеят едно незабравимо лято, да намерят нови приятели и да увеличат опита и знанията си.

Очакваме ви! Запознайте се отблизо с мечтаната професия!

Можете да кандидатстване през сайтове за работа, на e-mail: jobs@dundeeprecious.com или на Рецепция на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на адрес с. Челопеч, 2087.