Лекоатлетически крос се проведе в Челопеч

Основен приоритет на Община Челопеч е спортът, чиято роля е особено важна за физическото развитие, изграждането на двигателни умения, навици и утвърждаването на здравословен начин на живот у децата и младите хора. Във връзка с този приоритет, ежегодно Община Челопеч провежда лекоатлетически крос, който тази година бе на на 28.04.2023 г. В състезанието се включиха ученици от 1-ви до 12-ти клас от всички средногорски училища. Кросът бе проведен със съдействието на МКБППММ към Община Челопеч.

Надпреварата бе както индивидуална, така и отборна, а победителите както следва:

Индивидуално „Момичета“ 1-ви и 2-ри клас:
– I място – Нелина Кесова, НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп
– II място – Мария Симеонова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч
– III място – Мария-Антоанета Мечкарова, НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп

Индивидуално „Момчета“ 1-ви и 2-ри клас:
– I място – Иван Лачев, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч
– II място – Симеон Монов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч
– III място – Тодор Иванов, НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп

Индивидуално „Момичета“ 3-ти и 4-ти клас:
– I място – Добринка Николова, НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп
– II място – Ивана Георгиева, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар
– III място – Радостина Теодорова, НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп

Индивидуално „Момчета“ 3-ти и 4-ти клас:
– I място – Иван Стоилов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар
– II място – Петрослав Цомпов, НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп
– III място – Иван Симеонев, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч

Индивидуално „Момичета“ 5-ти и 6-ти клас:
– I място – Мирела Славчева, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар
– II място – Никол Радева, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч
– III място – Сияна Николова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч

Индивидуално „Момчета“ 5-ти и 6-ти клас:
– I място – Никола Павлов, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица
– II място – Георги Комитов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч
– III място – Александър Николов, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица

Индивидуално „Момичета“ 7-ми и 8-ми клас
– I място – Станислава Проданова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица
– II място – Виктория Велкова, СУ „Саво Савов“ – Пирдоп
– III място – Андрияна Андреева, СУ „Саво Савов“ – Пирдоп

Индивидуално „Момчета 7-ми и 8-ми клас:
– I място – Александър Михов, СУ „Саво Савов“ – Пирдоп
– II място – Борислав Михов, СУ „Саво Савов“ – Пирдоп
– III място – Георги Брусев, ПГМЕ – Пирдоп

Индивидуално „Момичета“ 9-ти и 10-ти клас:
– I място – Мария Иванова, ЧПГЧО – Челопеч
– II място – Михаела Димитрова, СУ „Саво Савов“ – Пирдоп
– III място – Вяра Янчева, ЧПГЧО – Челопеч

Индивидуално „Момчета“ 9-ти и 10-ти клас:
– I място – Денислав Богданов, СУ „Саво Савов“ – Пирдоп
– II място – Кристиян Петров, ЧПГЧО – Челопеч
– III място – Димитър Щърков, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица

Индивидуално „Момичета“ 11-ти и 12-ти клас:
– I място – Зорница Семерджиева, ЧПГЧО – Челопеч
– II място – Теодора Висариева, ЧПГЧО – Челопеч
– III място – Радина Горанова, ПГТХТ – Пирдоп

Индивидуално „Момчета“ 11-ти и 12-ти клас:
– I място – Николай Питеков, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица
– II място – Йоан Кесяков, ЧПГЧО – Челопеч
– III място – Дамян Кирилов, ЧПГЧО – Челопеч

Отборно класиране 1-ви – 4-ти клас:
– I място – НУ „Тодор Г. Влайков“ – Пирдоп – 39 точки
– II място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч – 31 точки
– III място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар – 14 точки

Отборно класиране 5-ти – 7-ми клас:
– I място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч – 23 точки
– II място – СУ „Саво Ц. Савов“ – Пирдоп – 11 точки
– III място – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица – 10 т.

Отборно класиране 8-ми – 12 клас:
I място – ЧПГЧО Челопеч – 40 точки
– II място – СУ „Саво Ц. Савов“ – Пирдоп – 29 точки
– III място – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица – 20 т.