Корекция в позициите на ОИК-Челопеч

Със свое решение № 2212-МИ София, 4 септември 2023 г., ЦИК прави поправка на техническа грешка в Решение № 2144-МИ от 30 август 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Челопеч, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

“ На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2144-МИ от 30 август 2023 г. на ЦИК, като: вместо „секретар на ОИК Теодора Георгиева Златанова, ЕГН …“, да се чете „заместник-председател Теодора Георгиева Златанова, ЕГН …“; вместо „член на ОИК Нели Тодорова Събева, ЕГН …, да се чете „секретар на ОИК Нели Тодорова Събева, ЕГН …

Източник: ЦИК