Койка Алексиева няма да е „Носител на почетния знак на община Златица“

В публикуваното на сайта на Община Златица съобщение относно 38-мото заседание на ОбС-Златица, съдържащо Дневен ред, бе включена като точка 2: Разглеждане на Докладна записка относно Удостояване на Койка Нейчева Алексиева със званието „Носител на почетния знак на община Златица“ – докладва инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

В началото на заседанието при разглеждане и гласуване на Дневния ред, самата вносителка на предложението в свое изказване оттегли Докладната записка с думите (цитираме по памет): „Никой човек не бива да бъде унижаван„, без г-жа Иванова да даде повече разяснения относно мотивите си да внесе подобно предложение, както и какво я накара да го оттегли.

Докладната записка от кметицата Иванова е внесена на 12.12.2017 г., като в същата се съдържа предложение ОбС-Златица да приеме решение, с което г-жа Алексиева освен да бъде удостоена със званието „Носител на почетния знак на Община Златица“, същото да бъде придружено с плакет и да бъде наградено с парична сума на стойност 300 (триста) лева.

Предложението е направено от Инициативен комитет начело с г-жа Дочка Белишка – секретар на НЧ „Христо Смирненски-1889“, подкрепено от още 6 лица, сред които Сашка Кърпарова и Тома Найденов, определили се като „общественици“. В изложените мотиви защо е необходимо ОбС-Златица да удостои Койка Алексиева със званието „Носител на почетния знак на Община Златица“ и да й даде 300,00 лв. се акцентира на следното:

Тя е родена на 11-ти януари 1948 г. Израства в будно, трудолюбиво и родолюбиво семейство… Още през ученическите й години в нея се поражда любовта към музиката, поезията и литературата и тя активно взима участие в училищните тържества.

По-късно, при откриване на Профсъюзен дом на културата „Тодор Прахов“, работи като завеждащ културно-масова дейност. По това време основава и Женски народен хор…

В последните й години от трудовата й биография, Койка Алексиева работи като програмен ръководител в местна радиоуредба, като личен състав и отговорник на културната дейност в общината…

Имайки предвид достойния живот и обществената дейност в полза на родния ни град, Инициативният комитет, Ви предлага да вземете решение за удостоявеното й със званието…

Сигурни сме, че ще оцените високо заслугите на Койка Алексиева и ще имате положително становище по нашето предложение!„.

(със съкращения)

Следват подписи на участниците в Инициативния комитет.

На база изложените мотиви така и не става ясно защо кметицата Магдалена Иванова оттегли своята докладна, наблягайки върху това, че някой ще бъде унижаван!? Да не би същата да смята, че публичното разглеждане на направената номинация от страна на ОбС-Златица с участието на граждани, е „публично унижение“?! Или просто стана пределно ясно, че професионалните занимания на който и да е човек, както и неговите хобита, с които запълва свободното си време, не могат да бъдат основание същия да бъде номиниран за подобно отличие?

Все пак изложените мотиви от Инициативния комитет важат за над 60% от жителите на община Златица, които работят в ОбА, читалищата, училищата,  детските градини и взимат дейно участие в различните танцови състави, театрални трупи, или „пеят в хора“…

Важно е да се отбележи, че г-жа Алексиева често участва като рецитатор и се включва през годините в партийни мероприятия на ПП „БСП“, като е участвала и при отбелязването на „сакралната“ за златичани дата 6-ти септември – рождения ден на емблематичния образ на Вълко Червенков, оставил кървава диря в българската история. Най-вероятно вносителите са отчели факта, че тя е участвала в тези общински и партийни мероприятия безплатно, сиреч без да е получавала някакво възнаграждение от страна на Община Златица и ПП „БСП“, но са забравили да ги упоменат в писмото си?!?

Снимки, отразяващи събитията в социалните медии:

Още един важен аргумент, който е пропуснат от вносителите на номинацията е участието на г-жа Койка Алексиева в кооперативния живот на град Златица. Същата е ангажиран член-кооператор, като е избирана за член на комисията по мандата при провеждане на общи събрания на ПК „Златица 91“ и епосочвана за председател на тази комисия.

Буден гражданин разясни какво значи Профсъюзен дом на културата с патрон „Тодор Прахов“, тъй като подобни профсъюзни домове към настоящия момент не съществуват в Република България, но са били доста актуални по времето на Народна Република България и действащия тогава комунистически режим, днес обявен за престъпен с приет Закон за обявяване комунистическия режим в България  за престъпен от 38-то Народно събрание на 26 април 2000 г. и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 05.05.2000 г. Текстът на Закона се състои от четири члена, като в член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила, обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.

…………………………………………………………………………….

Кой е Тодор Прахов?

Тодор Лулчев Прахов е роден през 1904 г. в Златица – български политик, кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП. По данни на „Уикипедия“ през 1921 г. влиза в БКМС. Същата година е изключен от Пирдопската гимназия за участие в марксистки кръжок. От Пирдоп отива в София, където става работник. Участва в подготвянето на Септемврийското въстание през 1923 г. От 1934 г. е политически сътрудник на ЦК на БКП. Вербуван е от Владимир Заимов и става негов радист от 1941 до 1942 г. През 1943 г. Прахов е осъден задочно на смърт.

В книгата „1938: Светът в 1938“ пише следното:

По време на Втората световна война в България действат няколко нелегални съветски резидентурни групи. Най-значителна от тях е групата, изградена от Заимов… Ген. Вл. Заимов… установява официални контакти със съветското посолство в София, където започва да ходи на приеми и други срещи…

През периода 1939-1942 г. групата на Заимов снабдява редовно съветското разузнаване с информация от военен и политически характер, касаеща България, Германия, Турция, Гърция и други държави… След 22 юни 1941 г. на неговата група се възлагат задачи и за организиране на саботажни и диверсионни актове… На процес през юни 1942 г. Заимов е осъден на смърт и на 1 юли е разстрелян. Тодор Прахов е осъден задочно на смърт… Двама души от групата са осъдени на смърт, а останалите на различни години затвор. От там се разкрива още един канал на съветското разузнаване, водещ към Букурещ и Плоещ„…

Тодор Прахов става първи заместник-министър (1948) на съобщенията. От 1949 г. става заместник-председател на Контролната комисия при ЦК на БКП. В периода 1954-1971 е член на Президиума на Народното събрание , а от 1954 до 1962 г. е кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП. От 1962 до 1966 г. е председател на ЦК на Съюза на борците против фашизма и капитализма.

…………………………………………………………………………………………………

Номинацията на Койка Алексиева бе оттеглена от вносителката Магдалена Иванова поради неизяснени причини. Случилото се, обаче, навежда на мисълта, че подобни номинации са тясно свързани с партийни симпатии към една определена политическа партия в Златица и са въз основа на активна дейност от страна на номинираните в тази посока. тази връзка е редно да се провери колко души са носители на почетни звания от Община Златица и какви са техните политически възгледи.