Кметът на село Душанци: Не стига, че не помагате, почвате и да пречите

Последното за годината заседание на ОбС-Пирдоп се проведе в село Душанци. В дневният ред на същото бяха включени за разглеждане въпроси, свързани с определяне таксата за битовите отпадъци и нейното увеличаване, актуализация на бюджета, продажба на имоти в местността “Еленско”. Също така на съветниците и кметовете бяха зададени различни въпроси, касаещи училищата, болницата, качеството на водата и водопроводната мрежа.
Още в началото на заседанието кмета Геров оттегли докладната записка за таксите, като се мотивира, че същата трябва да бъде прецезирана.

Кога МБАЛ-Пирдоп ще започне работа на пълен капацитет?


Отговорът на кмет на община Пирдоп Ангел Геров:
“Честно казано, нямаме отговор, тъй като това не зависи само от 7-те общини и трите предприятия. След хиляди перипетии задълженията на МБАЛ-Пирдоп бяха погасени от трите предприятия. Трябва да изпълняваме един меморандум, с който да дофинансираме с 300 хиляди лева на годината болницата. Така са нещата, няма как да се случи.
За съжаление две общини от района на Средногорието, тъй като ме обвиниха на една сесия, че ги крия – Община Златица и Община Антон, абдикират и не искат да си заплатят това, което трябва да заплатят. Много се сърдят като кажа нещо. Сумата по памет на Община Златица на годишна база мисля, че беше 91-92 хиляди лева. Сумата на Община Антон е 20 или 23 хиляди лева. Там 2-3 хиляди лева не бъркат нещата.
Акушеро-гинекологичното отделение е затворено от пет-шест години. Не виждам как ще се отвори. В близките години няма как да стане. За хирургията борбата е изключително голяма. Надяваме се на някаква промяна в законодателството и напролет може да бъде отворено”.

От отговора на г-н Геров не стана ясно защо са затворени тези стратегически отделения, без които болницата като такава не е рентабилна и защо, след като са изплатени всички натрупани задължения на болничното заведение, се налага всяка година същата да бъде дофинансирана с 300 хиляди лева?
При наличието на акционерно дружество и назначен изпълнителен директор в лечебното заведение, очакванията са МБАЛ-Пирдоп да бъде управлявана по начин, по който генерира печалби, а не тупа нови и нови задължения. Ако управлението на болницата е такова, че същата да не може да покрива текущите си разходи, то не би ли следвало това управление да бъде сменено и да му се потърси съответната отговорност за лошото и некачествено управление? Така, както по принцип се прави във всяко едно търговско дружество.

ВЪПРОСИ КЪМ КМЕТА НА СЕЛО ДУШАНЦИ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ:
1. В училищният салон в село Душанци през този сезон постоянно има наематели. Последните бяха дървосекачи от фирма, която не изпълни ангажимента си към душанчани. Училището е общинска собственост и с нея се разпорежда ОбС. В сайта на общината не открихме решение за отдаването му. Уведомен ли е ОбС на Пирдоп и на кого кмета на село Душанци незаконно отдава помещения в училището и къде отиват средствата от наемите?
2. Не намерихме решение на ОбС за отдаване под наем и на друг общински имот, който се намира източно от пречиствателната станция (пред входа й). От първите дни на кметския мандат този имот се ползва очевидно безвъзмездно от определени лица – за депо на инертни материали. Приканваме уважаемите общински съветници да минат и видят тези купове. Настояваме незабавно да бъде потърсена отговорност от г-н Петров.

Към гражданските питания се присъедини и председателя на ОбС-Пирдоп Мария Шентова:
Общинският съвет не е уведомен за разпореждането с тези общински имоти. От своя страна искам г-н Петров да каже защо и под каква форма е отдал тези общински имоти?

КМЕТЪТ ПЕТРОВ ОТГОВАРЯ:
Откъде да започна? Ще започна от първо, че сега все едно ще се оправдавам. Аз изобщо не съм виновен. За две години, както казахте, да ви питам, за две години вие какво помогнахте на село Душанци и на кмета? Нещо да сте помогнали? Не сте.
И сега. Ще дам само обяснения, не оправдания. С инертните материали. Тези инертни материали то е чакъл, седат от две години там, където се използваха… Тази земя изобщо не се използва за нищо. И уговорката беше докарва даденото лице и при започване на стадиона се използват за насип. 10-12 камиона от този материал са били изкарани. Г-н Готев и г-н Кмета сигурно знаят за какви цени става въпрос. Ако мислите, че съм ощетил община Пирдоп с нещо – добре. Иначе стадиона нямаше да стане и сега. А да ви питам – кой знае кога щеше да стане, нямаше да стане.
По вторият въпрос, наистина тази фирма, която в началото почна да изпълнява, после се отказа и после продължи. Зачитам: заявени за селото кубици 1615, платени 1275…

Мария Шентова:
Г-н Петров, имаше конкретен въпрос.

Валентин Петров:
Чакай чакай, там е… Ама вие не може да влезете в същината. Питам, всички знаят каква е цената на кубик дървен материал? В Душанци са 60,00 лв. На свободно се дават 75. Може ли аз да откажа на тази фирма? Кога щех да ви питам и кога щеше да стане и кога щехме да изпълним за селото доставките?
Разликата между цената… Цената от 60 до 75 за сметка на кой е? На общинския съвет или на кой?
Искам да допълня кмета Ангел Геров за младежите. През зимната ваканция се опитахме пенсионерския клуб, който е там, мъжкото отделение, където са мъжете, им се даде на децата. При определени това-онова… Топло. Но те от 10-15 дена идваха само 2 дена вечер. И продължаваше вечер до 9.00 часа, по-късно не може. Та, имат помещение, само да имат желание.

Мария Шентова:
Аз лично не съм удовлетворена от отговора, който дадохте. Вие си имате някакви Ваши основания. Тука въпроса се състои в това, защо без разрешение на Общинския съвет е отдаден общински имот? Нищо повече. По начина, по-който коментирате, аз оставам с усещането, че Вие смятате, че Общинския съвет не си върши добре работата и затова не смятате за нужно да го питате. От Вашето обяснение извода е такъв. Кога щяхте да ми кажете? Как кога?
Общинският съвет ще разгледа ситуацията, положението. Ние не можем в момента да дадем някакво категорично становище по въпроса, но явно има извършено някакво нарушение и разпореждане с общинска собственост, което противоречи на законовите разпоредби.

Валентин Петров:
Другият път ще ви чакам Вас да се свърши работа нещо в селото. Не стига, че не помагате, почвате и да пречите.

Мария Шентова:
Ще Ви помоля да прекратите тези коментари. Единственото, което искам да кажа, че не съм съгласна с това, което коментирате, че на село Душанци не е дадено нищо. Още със започването на този мандат изрично по мое настояване и на г-жа Бикова беше докаран чисто нов автобус за децата от кметство Душанци, да могат те в нов автобус да бъдат придвижвани до училището в Пирдоп. Изрично по наше настояване от социалната програма беше направена спортната площадка в селото. Аз понеже в момента не съм подготвена и не мога да спомена всички неща, които по наше настояване бяха направени в кмеството, и Вие накрая да кажете, че нищо не се прави, не съм съгласна. Но не искам този спор да го водим тук.
* * *

От проведената дискусия за гражданите стана ясно, че кметът на кметство Душанци не счита за необходимо да пита ОбС-Пирдоп за отдаването под наем на имоти общинска собственост. Не бе даден отговор и на въпроса събирани ли са наеми от тези отдадени без решение на ОбС общински имоти и ако да, какви, как и къде са отчетени събраните суми?
По време на заседанието на ОбС-Пирдоп отново бе дискутиран въпроса с Регионалното сдружение за управление на отпадъците, както и управлението на регионалното депо, находящо се в гр. Златица. От дадените обяснения стана ясно, че Община Пирдоп често е поставяна в невъзможност да извозва отпадъците си, като дори в някои случаи са поставяни препятствия на пътя, за да не може превозните средства да стигнат до депото. Остава нерешен и въпроса въз основа на какви икономически показатели е съставена таксата, която изисква община Златица от другите средногорски общини, която се оказва непосилна за тях. Очакват се отговори.