Кметът на Община Златица Стоян Генов призовава гражданите стриктно да спазват указанията

Във връзка с обявеното извънредно положение и борбата с коронавируса, вчера Стоян Генов – кмет на община Златица, е публикувал призив към гражданите на общината:

„Уважаеми съграждани,
Призовавам Ви към стриктно спазване указанията на правителството на Република България, националния и общински кризисен щаб в борбата с коронавируса. 
Избягвайте събиранията на групи, както и струпванията пред работещите търговски обекти.
Подавайте информация за нуждаещите се от помощ и подкрепа наши съграждани, както и информация за пристигащи от чужбина.
Посещавайте сградата на общината само при крайна необходимост и при строго спазване на установените правила.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ОБЩИНА ЗЛАТИЦА: 0882 82 88 54.

инж. Стоян Генов
Кмет на община Златица“.

Припомняме, че не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., като се създава нова т. 9 със следния текст: „9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.