Кметът на Мирково Цветанка Йотина е в състава на българска делегация за конгрес на Съвета на Европа

От 20-ти до 23-ти март 2023 г. в Страсбург се провежда традиционната пролетна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. За това съобщават от НСОРБ. Българската делегация е в състав: кметовете на общините Панагюрище – Никола Белишки, Созопол – Тихомир Янакиев, Венец – Нехрибан Ахмедова, Мирково – Цветанка Йотина, Каварна – Елена Балтаджиева, Русе – Пенчо Милков, като те участват в заседанията на политическите групи в Конгреса и трите Комисии – по мониторинг, актуални въпроси и управление.

Цветанка Йотина участва в Комисията по актуални въпроси заедно с кмета на Каварна Елена Балтаджиева. Засегната е темата за мерките за следкризисно възстановяване на градовете и регионите, с акцент върху Украйна.

Проведен е и тематичен дебат относно тенденцията за влошаване на състоянието на местните и регионални медии, за който Комисията е представила доклад.

Като акцент на заседанието се е откроила ролята за насърчаване на гражданското участие и демокрацията.

Предстои провеждане на дискусия по отношение компетенциите и задълженията на местните и регионалните власти в съответните страни в областта на управлението на медиите; опитът по отношение финансирането на местните и регионалните медии и администрирането на съответните бюджети, критерии за допустимост и мерките за предотвратяване на политическа намеса.

Като част от работната програма на Комисията е обсъждането на предложение за вземане на решение относно възможни последващи действия по темата за застаряващите общности и качествени социални грижи като въпрос от сферата на правата на човека. Във връзка с демографските проблеми и нарастващия брой възрастно население в европейските общности, се очаква, че все по-голям брой възрастни хора ще се нуждаят от някаква форма на социални грижи и ще зависят от капацитета на местните и регионалните власти да гарантират предоставянето на качествени социални грижи. В тази връзка местните и регионални власти са обсъдили приложените до този момент реформи и тяхното въздействие върху местните общности и администрации.

Разгледани са и проблемите, свързани с пандемията от COVID-19, която засили неравенствата и изведе наяве значителни слабости в системите за социална защита и дългосрочни грижи.

Възприето е да се изготви доклад, в който да се направи преглед на основните политическите и финансовите предизвикателства, пред които е изправен секторът, и да се идентифицират добри практики или инициативи на местно и регионално равнище, насочени към предоставяне на качествени социални грижи на възрастните хора.