Кметът на Антон Андрей Симов забрани превозните средства да се мият с питейна вода

Със Заповед № 12 от 21.01.2020 г., издадена във връзка с писмо Изх. № 10-00-1:14.01.2020 г. от ЕООД „Водоснабдяване и канализация“ гр. София и във връзка с продължителното засушаване кметът на Община Антон Андрей Симов забрани да се използват питейни води за миене на превозните средства и друга техника, поливането на градините, парковете и зелените площи в общината. Срокът е постоянен.

С издадената заповед е наредено на всички собственици на имоти да не допускат течащи и незатворени външни чешми с цел незамръзване при отрицателни температури.

При неспазване разпоредбите на Заповед № 12, ще бъдат налагани наказания по реда на ЗАНН, чл. 31, който предвижда глоби до 50 лева, както и по Наредбата за осигуряване на обществения ред и опазване на общинското имущество. Определените за изпълнението на заповедта лица са: Георги Нешков Байловски – специалист ООР и КД; Иван Панчев Луков – полски пазач; Генади Милчев Кънчев – полски пазач. Кметът Симов лично ще извършва контрол по изпълнението на неговите разпореждания.