Кметът Ангел Геров докладва бюджет на Община Пирдоп за 2098 г.

от сайта на Община Пирдоп

През януари всяка година настава време за представяне на проекти за бюджети, планове за разходване на средства, приходи и разходи, данъци и такси. Организират се обществени обсъждания, на които кметовете представят своята „визия“ за харчене на общинските пари. На тези обществени обсъждания, които трябва да се организират заради законови разпоредби, обикновено присъстват по 2-3-ма гражданина. Причина за това е, че няма политическа култура и обществена нагласа хората да участват в тези обсъждания, защото техните предложения, коментари и корекции обикновено не се взимат предвид. Говорилни за губене на време, организирани в неподходящо такова.

Тази година, както се знае, е изборна година. През октомври ще са местните избори и политическите играчи се готвят усилено за включване в надпреварата. Залъкът е голям – кметската заплата вече е с таван от над 4000.00 лева, изравнена с министерските, така че мераклии се очакват мно-о-о-ого. А, да не забравяме, че председателските заплащания са обвързани пряко с тези на кмета – на 90%. Та и за председатели на общинските съвети напиращите ще се множат.

Иновативен се оказа в предизборно време кметът на Пирдоп Ангел Геров, който по информация от сайта на общината, докладва своя проект за бюджет за 2098 г. Попрескочил е явно в бъдещето и бленува за дългогодишно кметуване в Пирдоп. Мечти и мераци да заема удобният кметски стол на най-голямата средногорска община, чиито бюджет не е завиден, но пък има какво да се харчи. А и най-богатото предприятие в България е на местна почва, което открива неподозирани бизнес-хоризонти, бизнес-предложения, бизнес-общински решения и безотчетно харчене на уж социални програми. Пари, отпуснати от мододобивният гигант на двете общини Златица и Пирдоп, които би следвало да компенсират населението за нанасяните му ежедневно екологични щети. Крайно недостатъчни, но пък тайно изхарчвани по кметско усмотрение. От години гражданите не са виждали списъците на обектите, които завода финансира с над 200 хиляди лева годишно, както и не става ясно кой ги определя и по какви критерии. Някак еднолично е май и твърде лично. Но пък фирмите, които обслужват завода са всеизвестни и трайно обвързани с местната власт.

Прави впечатление и числеността на ОбА в Пирдоп, която е 109 души. Всички те ли посрещнаха 2098 г.? А останалите, обикновените граждани, все още си живеят в 2019 г. и си трошат колите по пирдопските надупчени улици? Зам. кметицата Бойчева овце ли брои, или следи за стриктното изпълнение на общинските дейности, които би следвало да са ѝ ресорс?

Бюджетът за 2098 г. за Община Пирдоп е планиран и мислено изхарчен. Скокът във времето – извършен. Да се готвят пирдопчани за следващата петилетка, а може и за следващо 100-годишно робуване на лични и по-лични страсти и бизнес-интереси, обслужвани по общинска линия.

От къде ли не и от кой ли не!

Предстои ОбС-Пирдоп да приеме кметският бюджетен доклад и да отчете навлизането на Община Пирдоп в 2098 г.