Кметовете на Челопеч, Чавдар и Златица подписаха договори с ДПМ за финансиране на проекти през 2019 г.

От 11.00 ч. днес в административната сграда на „Дънди прешъс металс Челопеч“ се състоя официалната церемония за подписване на договорите между предприятието и общините Челопеч, Чавдар и Златица, чрез които ДПМ финансира различни проекти в трите общини. На събитието присъстваха и кметовете на кметства към община Златица – на Петрич, Църквище и Карлиево.

Община Челопеч е приотизирала за финансиране по програмата за инвестиции в обществото на ДПМ: Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч – етап IV, дофинансиране на проекта по Годишна програма за 2018 на стойност 400 000 лв. Решението е взето на заседание на ОбС-Челопеч, проведено на 12.02.2019 г. (Решение № 409 по Протокол 49).

Община Чавдар е заложила 60 хиляди лева за културен календар, а 172 хиляди лева за реконструкция на съществуващ захранващ водопровод при река „Кьой дере“ до напорен резервоар на село Чавдар.

В програмата на ДПМ, насочена към инвестиции в обществото са включени и проекти, които да се изпълняват в селата Карлиево, Църквище и Петрич. Съгласно Решение №439 по Протокол №60/19.02.2019 от проведено заседание на ОбС–Златица относно приетите Проекти за финансиране през 2019 г., са както следва:
Село Карлиево– 17 000 лв: частична рехабилитация на улици в село Карлиево (продължение на рехабилитацията на улицата от 2018 г.) – 13 000 лв.; честване традиционния празник на с. Карлиево и църквата „Св. Вмч. Евстатий и дружината му“ – 4 000 лв.;
Село Петрич– 17 000 лв: частична рехабилитация на улици в село Петрич – 15 000 лв., дофинансиране на Културен календар 2019 за кметство Петрич – 2 000 лв.;
Село Църквище– 17 000 лв. – частична рехабилитация на улици в село Църквище – 17 000 лв.