Клон на дърво падна в Златица. Няма пострадали.

Заради силният вятър черницата на спирката в Златица се разцепи и половината от нея падна върху тротоарните площи и пейките. Няма пострадали граждани. Нанесени са леки щети на монтираният в близост ламаринен павилион за вестници. На сесия на ОбС-Златица бе коментирано премахването на това дърво, но присъстващи на заседанието граждани и част от съветниците протестираха и не позволиха да се вземе решение за неговото отстраняване.

Дървото е с изгнила основа, най-вероятно защото в близост до корените му минава водопроводната тръба на едно от капанчетата, монтирано на сантиметри от него. Няма изграден санитарен възел в близост на търговските обекти, продаващи напитки и вероятно дървото се е използвало и за тези цели в по-тъмните часове от денонощието, както това се случва и при други подобни търговски обекти в Златица.

На мястото на инцидента бяха представители на Община Златица. Предприети са необходимите действия за обезопасяване на участъка и премахване на падналата дървесна маса, а и на самото дърво със специализирана техника.