1 тон „Капачки за бъдеще“ от Община Челопеч за закупуване на неонатална линейка

През октомври Община Челопеч предаде 1 тон капачки на организацията „Капачки за бъдеще“, чиято цел е закупуване на още една неонатална линейка, като едновременно с това да спомагат за намаляване на отпадъчната пластмаса в природата.

Количеството от капачки бе събирано в продължение на 6 месеца, което е абсолютен рекорд до момента! Заедно можем повече, за нашите деца и нашия дом – природата!

Благодарим на всички, които се включиха:
– “Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
– Предприятия на територията на “Аурубис България“ АД
– ТП „Държавно горско стопанство“, гр. Пирдоп
– ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч
– Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение, с. Челопеч
– Общинска администрация Челопеч
– Теодора Кабакова
– Нели Захариева
– Георги и София Кирилови
– Веска Бантова
– Николай Алексиев
– Теодора и Николета Пушкарови
– Надежда Георгиева
– Гергана и Станимира Луканови
– Цанка Радова