Кандидатът за общински съветник Стоян Патев от Челопеч отправил заплахи към председателя на ОИК-Челопеч

На проведеното днес заседание на Общинска избирателна комисия – Челопеч, са обсъждани заплахи от кандидат за общински съветник в Челопеч, отправени срещу председателя на Комисията – г-жа София Иванова-Кирилова. Обсъждането на криминалният казус е отразено в т. 7 от протокола на ОИК-Челопеч.

По т. 7 „Разни“ – Изказване на председателя на ОИК-Челопеч г-жа София Иванова-Кирилова:

„Колеги, искам да Ви уведомя, че на 25.10.2023 г. около 18:00-18:10 часа, разхождайки се с две годишния си син получих вербална заплаха от Стоян Димитров Патев, изразяваща се във думите: „Много ти знае устата“ и „Внимавай“.

Предвид агресивното му поведение и това, че бях сама с двегодишния си син се почувствах заплашена, най-вече да не премине вербалната му агресия във физическа. И дали ще мога да защитя детето си, в случай на физическа саморазправа.

Уведомявам ви, че подадох жалба в РПУ – Пирдоп. Целта ми е г-н Патев да спре да ме притеснява“.

Стоян Патев е кандидат за общински съветник в Община Челопеч от листата на „БСП за България“ и заема трето място.

Очакват се незабавни мерки от страна на правораздавателните органи във връзка с криминалните действия на г-н Патев спрямо г-жа София Иванова – Кирилова и детето ѝ.

Очаква се и адекватна реакция от страна на водачката на листата на БСП в Челопеч г-жа София Торолова по повод агресивните заплашителни действия на г-н Патев – подкрепя ли ги, или ги осъжда, и дали ще предприеме действия за отстраняване на г-н Патев от листата?

Източник на информацията: ОИК-Челопеч