И тази година над 1000 пенсионери с коледни подаръци от Елаците-Мед

За поредна година Елаците-Мед стартира своята коледна кампания, чрез която раздава подаръци на своите бивши служители, вече пенсионери. И тази година от мирковската компания ще подкрепят финансов над 550 пенсионирани от Елаците-Мед и на над 530 пенсионери от Рудодобивения комплекс – Етрополе, съобразно техните потребности и за да могат те да посрещнат достойно коледно-новогодишните празнични дни!

Помощта се отпуска на пенсионираните в Елаците-Мед служители, които са придобили право на пенсия за стаж или възраст в дружеството. С този жест компанията за пореден път благодари на тези, които са работили самоотвержено за нейното успешно развитие през годините. Доброволната инициатива на Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, е израз на последователната политика на компанията за непрестанна грижа към бившите служители. 

Коледната инициатива е продиктувана от желанието на ръководството на Елаците-Мед, част от Група ГЕОТЕХМИН, да гарантира достойни старини на бившите си служители, които вече не са в активна възраст, като подкрепата не е само материална, а по-скоро цели възрастните хора да се заредят с празнични емоции и да им бъде засвидетелствано уважението на компанията, защото те завинаги ще санеизменна част от голямото семейство на Група ГЕОТЕХМИН и на Елаците-Мед АД.

Ръководството на Елаците-Мед поздравява своите пенсионирани служители и им желае здраве, весели семейни емоции и дълголетие!