И състава на пирдопската ОИК е регистриран в ЦИК

С решение № 653-МИ/22.08.2019 г. Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Пирдоп в състав от 13 членове, както следва:
Председател – Димитринка Андреева Николова
Зам. председател – Петър Георгиев Чобанов
Зам. председател – Даниела Петрова Радева
Секретар: Ивета Младенова Младенова

Членове: Емилия Йорданова Азманова, Евелина Георгиева Миргова-Гешева, Елисавета Иванова Вуковска, Цветан Стоянов Тодоров, Вера Кузманова Павлова, Георги Георгиев Бораджиев, Райна Георгиева Нонкова-Стойчева, Цонка Панчева Стоянова, Райна Иванова Ботева.

От Община Пирдоп са предоставени всички изискуеми документи. Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.