И Община Челопеч ще предоставя топъл обяд

Община Челопеч е одобрена в процедурата за набиране на проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020 г. ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с управляващ орган – Агенция за социално подпомагане!

В периода до 27.04.2021 г. Община Челопеч ще подпомогне 40 нуждаещи се жители на общината, като от ОбА-Челопеч се надяват, че посредством получената целевата помощ, ще бъдат по-лесно преодоляни последиците от кризата, предизвикана от вируса.

Одобрените проекти в Информационна система ИСУН!