И в Пирдоп засадиха дървета по инициативата „Нашето зелено утре“

Инициативата на Група ГЕОТЕХМИН „Нашето зелено утре“ продължава в Пирдоп. В засаждането на различни видове дървета, цветя и храсти се включиха ученици от две училища, ръководството на община Пирдоп и представители на фирмите дарители, като те заедно оформиха своеобразни горички в двора на СУ „Сава Савов“ и Градската градина. Засадените фиданки в Пирдоп са над 70, а храстите – 200.

Проектът е част от Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН.

В засаждането се включиха кметът на община Пирдоп – Ангел Геров, зам.-кметовете Мария Шентова и Иван Щаплев, Васил Кафеджиев, председател на ОбС-Пирдоп и представители на дарителите – Стойно Стойнов директор „Обогатителен комплекс“ и Александър Григоров, директор „Околна среда и води“ от Елаците-Мед АД. В засаждането активно участие взеха ученици от НУ „Тодор Влайков‟ и директорката на училището Евдокия Богданова, както и ученици от 6-ти клас от СУ „Саво Савов‟, заедно с Цвятко Четьов – директор на гимназията. За да допринесат за облагородяването на градските пространства помогнаха и служители на дружествата-дарители и общинската администрация.

Инициативата се провежда за втора поредна година в община Пирдоп, като през миналата бяха засадени над 200 броя иглолистни и широколистни дръвчета в градинките „Еделвайс‟ и „Кирил Чепишев‟, ДГ „Пека и Карло Чоконяни‟ и Градската градина.

Официален старт на залесителните дейности бе даден на 3-ти ноември в „Градска градина – Пирдоп‟ със засаждането на чинар, липа и ясен.

Инж. Александър Григоров се обърна към учениците с думите: „Радвам се да бъда днес сред Вас, за да дадем заедно старта на инициативата „Нашето зелено утре“ в община Пирдоп за 2021 г. Проектът е продължение от изминалата година, а началото е от 2011 г., когато по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов, Управител на Геотехмин стартираха дейности по озеленяване в общините, в които работим и има наши служители. Инициативата днес е в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“ и има за цел да изпълни един от нашите основни приоритети – общините от Средногорието да се превръщат в все по-красиви, зелени и предпочитани места за живот. Радвам се, че и вие, скъпи ученици, се включихте, защото вярвам това учи и вас на грижа и отговорност към природата. Пожелавам успех на нашето общо начинание и нека посаденото от нас да ни носи радост в бъдеще‟.

Озеленителните дейности продължиха и в двора на СУ „Саво Савов‟. Там дружно бяха засадени четири чинара, две ели и един смърч, за които учениците от гимназията ще имат отговорността да полагат грижи.

В рамките на два дни общински служители поеха инициативата за останалата част от дърветата и храстите, осигурени със средства от четирите компании Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг, като засадиха различни иглолистни и широколистни видове, японски клен, ябълка, круша и слива в „Градска градина – Пирдоп‟, парк „Еделвайс‟. В междублоковите пространства в общината присъстват много плодни дръвчета, по желание на жителите.

„Нашето зелено утре“ е дългосрочен проект на Група ГЕОТЕХМИН за подобряване на биоразнообразието и околната среда в общините, в които Групата развива дейност. От 2020 г. той се осъществява с дарения на четири дружества – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг. Представители на общината определят площите и подходящите видове за озеленяване, съобразно климатичните особености, местните почвени характеристики и биоразнообразието в района.