Инж. Стоян Генов обори твърденията на Ангел Геров, касаещи битовите отпадъци

В интервю пред местна медия, задала му въпрос за твърдите битови отпадъци, кметът на Община Пирдоп Ангел Геров е изказал твърдение, че „община Златица е провела обществена поръчка за избор на оператор на сепариращата и компостиращата инсталации, но не е уведомила останалите партньори за постигнатите цени като вече е сключила договор“. Г-н Геров е споделил пред пирдопската медия и своето разочарование, че „водещата община Златица не е координирала с партньорите си цените по обществената поръчка“.

В тази връзка до редакцията на списание „Средногорски БАГРИ“ – Медията на Средногорието, бе изпратено официално писмо от Община Златица, в което кметът инж. Стоян Генов внася яснота по твърденията на пирдопския кмет Ангел Геров.

От официалното писмо на инж. Стоян Генов става ясно, че твърденията на Ангел Геров не отговарят на фактите. Водещата при управлението на Регионалното депо за твърди битови отпадъци община е Златица, на чиято територия то е изградено. Същата е уведомила останалите общини, че стартира процедура за избор на оператор за изградените по европейски проект сепарираща и компостираща инсталации – видно от взето решение от РСУО „Средногорие Еко“, проведено на 22.04.2021 г.

От официалният отговор на инж. Стоян Генов става ясно, че е невярно и твърдението за „възможно драстично увеличение на таксата смет в района“, използвано за заглавие в материала на пирдопската медия. То е във връзка с изразено мнение на пирдопския кмет Ангел Геров, че договорената „цена е твърде висока и не отговаря на финансовите възможности на повечето общини – партньори“. На това твърдение инж. Генов отговаря така: „По отношение на ценообразуването Вие сте наясно, че цената не е такава, каквато сте посочил в интервюто си и не Ви прави чест да тиражирате неистини и да подвеждате населението„.

От „престрелката“ между двата кмета Генов и Геров се установява, че Община Пирдоп не е изпълнила финансовите си задължения и дължи хиляди левове на Община Златица по проекта за изграждане на компостиращата и сепариращата инсталации. Община Пирдоп дори е отказала да приеме съдовете си за биоразградими отпадъци.

Повече информация – в официалният отговор на инж. Стоян Генов, приложен към настоящата публикация.