Инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица

След проведена извънредна сесия на ОбС-Златица по повод подадената оставка от инж. Асен Плахов, инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица. Савовска е общински съветник от ПП ГЕРБ и част от коалиционното мнозинство, сформирано още в началото на мандата.

Инж. Асен Плахов мотивира своето решение да се оттегли от председателския пост с думите:

„Подадох своята молба за освобождаване в деловодството на ОбС и в ОбА, всички сте запознати с нея. Няма да ви отнемам времето, с две думи само ще ви кажа какво ме е подтикнало. Когато приех предложението да стана председател на ОбС, ми беше обяснено, че председателя е пръв сред равните, той осъществява връзката между администрацията и общинския съвет.  В последните месеци тази връзка се загуби и аз виждах, че копаем на едно място. Мисля, че нямам повече с какво да помогна на този общински съвет. Ето и сега виждате, че няма представители на администрацията. Това означава, че ние сме загубили връзката. В такъв аспект аз мисля, че трябва да приключа до тук, да обърна внимание на други мои проекти. Ако имате някакви въпроси, мога да ви отговоря. Мисля, че се справях блестящо. В по-нататъшен етап на всички ще ви стане ясно какво съм направил. Имате думата за въпроси“.

Въпрос отправи инж. Стоянка Балова: „Оставаш ли общински съветник, защото с твоето изказване все едно си отиваш“.

инж. Асен Плахов: „Разбира се, че оставам общински съветник. Може би трябваше да се изкажа на английски, за да стане по-ясно“.

Оставката на инж. Асен Плахов бе приета с 11 гласа „За“, 1 глас „против“ на д-р Веселин Тинчев и без „въздържали се“ от 12 присъстващи общински съветници.

Пристъпи се към избиране на нов Председател на ОбС-Златица. Бе предложена и избрана Комисия по избора в състав: инж. Тодор Чомпалов, Аделина Павлова и Елена Герасимова. Предложението на БСП за член на тази комисия бе Стоянка Балова, но тя не получи нужните гласове. За председател на Комисията по избора бе избран инж. Тодор Чомпалов.

За председател на ОбС-Златица постъпи само едно предложение, това на инж. Димитринка Савовска (ПП „ГЕРБ“), което направи Елена Герасимова от ПП „Евророма“, представител на Коалиция „Промяна за Златица“.

От страна на общинските съветници от БСП не постъпи предложение, което учуди присъстващите. Изказаха се коментари, че това е проява на политическа немощ и явна липса на капацитет, още повече, че общински съветник е председателя на структурата на БСП в Златица инж. Стоянка Балова, наред с бившия кмет инж. Стефан Попов (тогава издигнат от зелена партия), дългогодишен общински съветник, както и инж. Стоян Генов – председател на ОбС-Златица в предишния мандат на кметицата от БСП с повдигнато обвинение от прокуратурата Магдалена Иванова, който неговите партийни колеги не пожелаха да предложат за председател.

След проведеното тайно гласуване, организирано с военна дисциплина от инж. Тодор Чомпалов, след десет минути почивка, за да се подготвят бюлетините и мястото за гласуване, същият отвори кутията и преброи бюлетините. Инж. Димитринка Савовска бе избрана със седем гласа „За“ и 5 недействителни бюлетини, т.е. негласували за никого 5 общински съветника.

По ЗМСМА председател на ОбС се избира с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Общински съвет Златица се състои от 13 общински съветника. На заседанието присъстваха 12, от които 7 избраха новия председател на ОбС-Златица.

Инж. Тодор Чомпалов се обърна към присъстващите и новоизбрания председател: „Г-жо Савовска, още един път честито. Общината ще бъде управлявана от две жени. Дано това е на добро. Намерете общи пътища в името на Златица и за нейния просперитет. Да няма ежби, отмъстителност, заяжданици, удари пред и зад гърба, под корема, над корема. Имайте предвид, че само след 10-11 месеца ще има нови избори. Имайте предвид, че по закон шест месеца преди новите избори ние не можем да взимаме грандиозни решения от рода на заеми. Но има много направления, в които общината е изостанала и трябва да наваксаме. Мисля, че и двете противоположни страни ще загърбят нещата и ще работим останалите десет месеца за Златица“.

Инж. Димитринка Савовска благодари за оказаното доверие на съветниците, които подкрепиха нейната номинация, но каза, че в работата си ще намери начин да убеди и тези, които не са гласували за нея, че ще работи в интерес на всички жители от община Златица и ще защитава техните права и интереси. Тя каза още: „Обръщам се към тези, които не дадоха своя глас за мен. За мен това ще бъде група, която ще ми бъде коректив. Аз се съобразявам с всички тези неща. Радвам се, че ще има такава група. Ще се опитам по някакъв начин да намеря допирна точка с общинската администрация, за да можем да работим в интерес на нашата община и за интересите на гражданите. Благодаря ви!“

След приключването на сесията в Златица, в редакцията на списанието звъняха много граждани, които задаваха своите въпроси относно случилото се. Най-честите въпроси, които отправят хората са по отношение липсата на съветника от ГЕРБ Динчо Рашев, който явно не се яви да подкрепи избора на инж. Димитринка Савовска. Изказват се предположения и съмнения дали няма някаква договорка между Магдалена Иванова и д-р Иван Стойнов за това неприсъствие на Динчо Рашев, който е общински съветник от ПП „ГЕРБ“? Няколко членове на ПП „ГЕРБ“ определят това като „политически некоректно“ – да не присъства на сесия, на която има възможност ПП „ГЕРБ“ да се пребори за председателското място. На заседанието не присъства нито един представител от ръководството на ПП „ГЕРБ“ в Златица, което е в състав д-р Иван Стойнов, Динчо Рашев и Цветана Радева.

Списанието ще продължи да събира мненията на гражданите и ще потърси отговор на поставените въпроси от представителите на ПП „ГЕРБ“-Златица.

Прави впечатление, че и до този момент във фейсбук-групата и страницата на ПП „ГЕРБ“-Златица няма съобщение за избора на инж. Димитринка Савовска – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, за председател на ОбС-Златица. Припомняме, че това е достатъчно показателен резултат при положение, че ПП „ГЕРБ“ в Златица успя да вкара само двама общински съветника от 13 възможни. Ще следим случващото се в ПП „ГЕРБ“ на местно ниво и в бъдеще.