Инж. Алекси Кесяков: Честит празник, уважаеми пенсионери! Бъдете здрави!

1-ви октомври е Международния ден на възрастните хора, определен от ООН през 1990 г. Денят се отбелязва с дейности за повишаване на емпатията, обществената информираност и чувствителност относно проблемите, с които възрастните хора се сблъскват като проблемите, свързани със остаряването, малтретирането на възрастни хора и други. Това е и ден, в който се отбелязват приносите, които възрастните хора имат към обществото.

Поздравления към възрастните хора от името на община Челопеч отправи кметът инж. Алекси Кесяков:

инж. Алекси Кесяков

Приемете нашите най-искрени и топли поздравления по случай Международния ден на възрастните хора! С натрупания богат житейски опит и притежаваните нравствени качества Вие сте пример за по-младите от Вас – за трудолюбие, честност и отговорност.

Пожелаваме Ви здраве, дълголетие, бодър дух и спокойни старини, изпълнени с внимание и уважение! Бъдете дълго време с нас!

С признателност и уважение: инж. Алекси Кесяков –
кмет на община Челопеч