Инж. Алекси Кесяков: Културният обмен на Челопеч с Китай е здрава основа за икономически просперитет

Подписаното споразумение между Областната управа на Софийска област и китайската провинция Дзянси, бе повод да потърсим за интервю инж. Алекси Кесяков, който от години работи в тази посока.

Сътрудничеството с Китай – дългосрочен ангажимент…

От години работим в тази посока. Идеята ми е това да се случи най-вече в културния обмен между двете нации, както и в IT-сектора и IT-технологиите. Очаквам в бъдеще да се проведат множество разговори с представители от страна на Китай за реализацията на проекти в тези насоки. След като община Челопеч сключи договор за сътрудничество и побратимяване с община Интан от провинция Дзянси – Китай съм уверен, че това ще допринесе изключително много за успешна реализацията на множество проекти в посочените области. Нещо повече, Интан е градът с най-висок ръст на развитие в IT секторa. В Китай наричан Интан „Градът на бъдещето”! Там над 70% от комуналните дейности са роботизирани и цифровизирани.

И искате да превърнете Челопеч в българското село на Бъдещето?

Всъщност основата, върху която стъпваме, е културният обмен между двете нации, най-общо казано. Идеята да се обвържем с такъв град, който е доста по-голям и доста по-напред в развитието на новите технологии, ще даде възможност на Челопеч и неговите жители да гарантират своето бъдеще в синхрон с настъпващите нови социално икономически предизвикателства.

Може ли да се каже, че подписването на договор за сътрудничество от страна на Областната управа на Софийска област с Китай е плод на Вашите дългогодишни усилия в тази посока, с посещенията Ви в Китай? Това ли е завършекът на този процес?

Областната управа от дълго време работи по реализацията на този договор, като в един момент и ние се включихме в него и да, посещението ми в Китай беше точно с такава цел.

Очаквате ли това да привлече туристи от Китай в Челопеч?

Желанието ми е наистина такова, може би и това ще се случи на един по-късен етап. По важното е, че в сферата на културния обмен се отваря възможност пред нашите самодейци от читалище „Труд и постоянство 1901“ Челопеч за участие на нови и многобройни сцени на китайска земя.

На тази основа се надявам да привлечем интереса на различни инвеститори от този край на света, каквато е и крайната ми цел.

Ако успеем да реализираме подобни проекти, то това ще доведе и до сериозен прираст на населението в региона, които да изберат Челопеч и Средногорието, за да се реализират. Най-вече млади и високообразовани хора, от каквито всяка една общност има необходимост, което ще гарантира устойчивост и развитие в бъдещето на Челопеч, а и не само.

Време е на кметски отчети, какъв е Вашият за изминалия четиригодишен мандат?

През изминалия вече мандат темпа на развитие на нови проекти се забави значително поради ковид пандемията и трусовете в световната икономика. Въпреки това успях да завърша някои важни за общината проекти, като рехабилитацията на пътя към „Корминеш“, изграждането и модернизирането на пет броя детски площадки, като до края на 2023 г. ще се изгради и шеста такава. Беше възстановено преминаването през  селскостопанския път в местността „Зарен“. Успях да осигуря изграждането на паркова и паркинг зона в центъра, поставянето на самопочистваща се тоалетна пак в центъра, която бе желание на челопечени от дълго време. Положих усилия благодарение на които се модернизира филтърната система на басейна в детската ни градина „Ханс Кристиян Андерсен“, и пак там успях да реализирам проекта за суха солна стая, а както знаете такова съоръжение е най-добрата превенция за децата ни срещу белодробните заболявания толкова много разпространени в района ни. В основното училище се реновира сградата и се увеличиха класните стаи за най-малките ученици понеже броя на желаещите да учат в основно Училище „Св.Св. Кирил и Методий“ Челопеч се увеличи многократно през последните години. Завърших и проекта за поставяне на барокамера в двора на поликлиниката, като това съоръжение вече работи на „пълни обороти“.  Бих казал, че най-големия ми успех е създаването на двете общински дружества „Медицински Център Челопеч“ и „Общинско предприятие Челопеч“. Медицинския център вече има разрешение от здравните власти и започва да функционира с над 15 специалисти диктори привлечени да обслужват хората в Челопеч и района, инсталиран и в най-скоро време ще заработи тъй наречения стол за теле медицина, който ще даде възможност пациентите да бъдат преглеждани от доктори директно от София. Общинското дружество още миналата година излезе на печалба, а сега след като общината закупи и асфалтова база дейността му се разшири многократно. В момента предприятието инвестира в закупуване на механизация и съоръжения, които ще го поставят на първо място в района, тази му дейност доведе до увеличаване на капитала на дружеството до над седем милиона лева. Няма друго такова предприятие в сферата на строителството, което за две години да е постигнало подобни резултати.

Винаги съм работил на принципа да гледам на пред търсейки възможност за реализация на предстоящите проекти, тъй като завършените са факт. Тук обаче трябва да отбележа, че приключилите проекти трябва да се подържат и колкото повече са те толкова повече е нуждата от усилия и средства в поддръжка на изграденото. Споделям това, тъй като малко хора обръщат внимание на този проблем, а резултатите от липса на поддръжка обикновено са разрушителни. Когато започвам реализация на нов проект задължително предвиждам как да се подържа изграденото след това, а при възможност и как да се самоиздържа за да не се нуждае от постоянни допълнителни средства.

В тази връзка и не на последно място мога да заявя, че парк „Корминеш“ вече може да се ползва максимално ефективно след последните ремонти, които бяха направени там.

Затова е и предпочитано място не само за общинските празници, но и фирмени събития?

Точно така. Това беше и целта – да бъде максимално натоварен и предпочитано място от всички. Имам дори нескромното желание в бъдеще той да носи приходи от дейността си.

За в бъдеще какви други проекти биха били нужни на Челопеч?

Имам дълъг списък с проекти, които са нужни на Челопеч, но по-важното, което искам да заявя, е че и в момента реализацията на проекти продължава. Осигурено е външно финансиране на първи етап от подмяната на довеждащия водопровод на Челопеч, осигурено е външно финансиране за подмяна на пред последния етап от подмяната на водопровода в общината, до края на 2023година ще стартира, а се надявам и да завърши облагородяването на парковата зона над детската градина, цялостната реконструкция на магазина на кръстовището на улиците „Раковски“ и „Генерал Брок“, както и още няколко по-малки обекта. А относно списъка с бъдещите проекти мога да кажа само, че той е толкова дълъг, че няма да остане време докато го представя и обасня.

Обвиняваха Ви, че в Челопеч има проблем с водата. Спекулации ли са твърденията относно вододайната зона на Челопеч, с водопроводната и канализационна мрежи?

Абсолютни спекулации. Община Челопеч подпомага дейността на ВиК-дружеството със собствени средства и усилия, за да може жителите на Челопеч да имат пречистена питейна вода и това е така вече двадесет години. А относно спекулациите на тема вододайна зона и проблем с водата мога да заявя най-отговорно, че личностите разпространяващи такива слухове нямат представа къде и по какъв начин се осигурява питейната вода в Челопеч, камо ли какъв точно е проблема с водата в общината.

Като разяснение мога да кажа, че ние сме с най-малката вододайна зона спрямо другите общини в целия район. Питейната вода с всяка година намалява не само при нас, а и на планетата като цяло. Проблеми с осигуряването на питейна вода вече се виждат по цялото земно кълбо. В тази връзка от три години работя над реализирането на проект за изграждане на бараж по поречието на река „Илинден“, който след изграждането му ще се превърне в резервоар побиращ голямо количество вода, която при засушаване ще може да компенсира недостига на питейна вода за Челопеч. При изграждането на това съоръжение съм уверен, че следващите 50 години в Челопеч няма да има недостиг на вода.

Нещо несвършено в социалната сфера?

След известния застой в следствие пандемията мога да кажа, че Челопеч си възвърна нормалния ритъм на работа възстановявайки всички социални придобивки, които през годините съм успял да осигуря на челопечени.

Интервю: Петя Чолакова