Инж. Алекси Кесяков: За общините е важно да са децентрализирани

На 12-ти октомври в Мирково се проведе работна среща между Григор Даулов – кмет на Община Чавдар, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч, Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Важните въпроси, по които дискутираха представителите на местната власт са:

  • Как се разпределя по общини ресурсът за делегираните от държавата дейности?
  • Защо Законът за местното самоуправление и местната администрация толкова лесно може да бъде преборен от лобистки закони?
  • Защо държавата прехвърля функции на общините, но не намалява числеността на своята администрация? Защо никой не иска да изкупува разделно събраните от общините отпадъци?
  • Защо местната общност няма реалната власт да определя своите приоритети и правила?

В региона се генерира 7% от БВП на страната. Този факт, обаче, по никакъв начин не влияе на средствата, с които администрациите могат да разполагат, за да реализират истински местни политики. Изграденото през годините добро партньорство с големите предприятия измества на заден план сериозни проблеми, пред които са изправени средногорските общини – влошените екологични показатели на региона, невъзможността за поддържане на модерна болница, липсата на ясна политика и контрол за управлението на строителни отпадъци.

Кметовете от Средногорието имат своя гледна точка към въпроса „за“ или „против“ финансовата децентрализация. Според тях тя е много закъсняла и абсолютно необходима, за да могат общините да се развиват. Ние не искаме повече пари от тези, които така или иначе се раздават допълнително на общините с постановления на Министерския съвет, категорични са те, но с важното уточнение, че този подход е непрозрачен и не винаги справедлив. Ясни принципи, при които да става преразпределянето на данъците между държавата и общините, е важно условие местната власт да осмисли своята активна роля в привличането на инвеститори, във формирането на политиките по отношение на обучението и квалификацията на кадрите и да развива своите виждания за повишаване привлекателността на регионите.

Кметът на община Челопеч Алекси Кесяков смята, че за по-слабо развитите в икономическо отношение общини, може да бъде помислено за „гратисен период“, в който да получават освен изравнителна субсидия и в допълнение част от средствата, които по право биха се полагали на общините, в които са концентрирани големи производства. Този „гратисен период“, обаче трябва да бъде инвестиран в проучване на потенциала и в оформянето на правилна инвестиционна ориентация на тези региони, така, че след определен период те да станат равностойни конкуренти в привличането на бизнеса.

Инж. Алекси Кесяков вижда в модела за финансова децентрализация и сериозен стимул общините да се превърнат от пасивен „получател“ на инвестиции в активна страна в този процес. Именно кметовете са тези, които могат да заявят авторитетно потенциала на своя регион, да аргументират ориентацията към определени икономически сектори, да защитят възможностите и да гарантират благоприятните условия пред потенциални инвеститори. Възможността да получават дял от данъците, които внасят фирмите в хазната, ще накара общините да мобилизират своите контролни механизми и да подпомогнат процесите за изсветляване на бизнеса, смята Алекси Кесяков.

Финансовата децентрализация ще заинтересова общините реално да работят за привличане на инвеститори, подкрепя своя колега кметът на Пирдоп Ангел Геров. Той допълва, че процесът трябва да върви ръка за ръка с повече реална свобода на местната власт за вземане на решения. Засега, според кмета на Пирдоп, самоуправлението е условно. Общинските съвети, кметовете и администрациите са силно затруднени в своята работа от нормативни ограничения и специфични изисквания на централните институции, които могат само да бъдат следвани, но не и интерпретирани и развивани, според конкретната среда и целите на общината.

Общините трябва да имат реални правомощия и контрол на своя територия, допълва Геров и дава пример: за всяко предприятие, общината трябва да изгради необходимата инфраструктура, да обезпечи базовите услуги за бизнеса, но няма право да знае, например, какви са реалните обороти на дружествата.

Общината е напълно лишена от лостове за повишаване на събираемостта дори на туристическия данък, защото няма право да осъществява контрол за реализираните нощувки. Този дисбаланс между отговорности и правомощия за тяхното пълноценно реализиране, превръща много от функциите на кметовете във фиктивни, смятат кметовете от Средногорските общини.

Децентрализация не се прави с централизирани решения, категоричен е кметът на Чавдар Григор Даулов. Общината му е въвела сама система за разделно събиране на битови отпадъци, изградена е и работи и сепарираща линия, но липсва система за изкупуване на вторичните суровини. Работата с гражданите за промяна на нагласите е продължителна и трудна, а липсата на комплексен подход към проблема с оползотворяването на отпадъците действа тежко демотивиращо, споделя кметът на община Чавдар.

В малките общини действа безкомпромисна система за обществен контрол, каквато липсва за централната администрация и това е една от причините половинчатите централизирани решения да превръщат работата на местната власт в сложен лабиринт. Служителите по места, въпреки ниското заплащане, вече са развили добра експертиза и са натрупали солиден опит. Те биха могли да освободят централната администрация от част от нейните функции, които така или иначе могат да бъдат реализирани само на местно ниво, смятат кметовете от Средногорските общини, които в Деня на общините и местното самоуправление дискутираха наболелите проблеми с изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и част от екипа на Сдружението.

Източник: НСОРБ