Изцяло обновиха чавдарската детска градина „Щастливо детство“

На 9 ноември тържествено бе отбелязано приключването на ремонтните дейности в Детска градина „Щастливо детство“, с. Чавдар, финансирани съвместно от община Чавдар и фирмите „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ от Група ГЕОТЕХМИН.

След обновяването малчуганите ще се радват на нови помещения и нова детска площадка с подменена ударопоглъщаща каучукова настилка, детски катерушки, люлки и пясъчник и нови цветни пейки. Извършен е и ремонт на покрива на амфитеатъра, находящ се в дворното пространство на детското заведение.

Проектът се реализира по подписаното между община Чавдар и компаниите от Група ГЕОТЕХМИН споразумение за подкрепа и реализиране на значими за местната общност проекти и с фокус – щастливото детство на най-малките жители на общината. Частта, финансирана от четирите фирми, се реализира по Благотворителна програма „Българските добродетели“, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов и включва цялостно преустройство на дворното пространство  и съоръженията за игра.

На тържеството присъстваха кмета на Община Чавдар г-н Григор Даулов, г-жа Мария Томева, председател на ОбС Чавдар, г-жа Павлина Павлова, секретар на общината, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Иван Кунчев, директор на Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД, представители на общинска администрация и дарителите.

От името на жителите на Чавдар кметът г-н Даулов благодари на фирмите от Група ГЕОТЕХМИН за осъществяването на поредния общ значим социален проект:
„Това е много важен проект за община Чавдар, защото е насочен към най-малките нейни жители, към нейното бъдеще.“

Кметът Григор Даулов разясни, че самия проект се състои от две части – едната финансирана от Група ГЕОТЕХМИН е цялостното обновяване на детската площадка в дворното пространство с подмяна на съоръженията, ремонт на амфитеатралната сцена, ремонт и подмяна на настилката, и втората част, финансирана от община Чавдар, включваща оборудване на ново спално помещение за допълнителен прием на деца,  нов кабинет и склад.

“Идеята на този проект е да увеличим капацитета на детската градина, за да може да поема допълнително деца. Това е изключително важен проект, защото образованието е в основата на развитието на една община.“

Кметът изказа благодарност и на местната фирма изпълнител „Симстрой 2000“ ЕООД, както и на г-н Петър Манчев за строителния надзор. Г-н Даулов пожела на добър час на новите придобивки, а на екипа на детската градина – да има още деца. 

От името на проф. дтн инж. Цоло Вутов и ръководителите на фирмите от Група ГЕОТЕХМИН, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“, Доминик Хамерс честити новата придобивка на най-малките жители: „Децата са нашето богатство и нашето бъдеще и затова този проект, който предвижда облагородяване на дворното пространство на детската градина и поставяне на съоръжения за игра на деца, е подкрепян по програмата „Българските добродетели“. Скъпи деца, сигурно чакате вече с нетърпение да използвате съоръженията и да играете“, обърна се той към децата: „Смейте се, бъдете щастливи и съм сигурен, че и учителите и родителите ще бъдат щастливи да видят вашите усмивки“ – допълни той.

Величка Велкова, директор на ДГ „Щастливо детство“ благодари за ценния подарък, „Тази красива и безопасна площадка за игри разхубави нашия двор и ще бъде още една причина децата да идват с желание в детската градина.“ Тя благодари за доброто сътрудничество и изказа огромни благодарности на кмета Даулов и общинска администрация, направили възможното да бъдат ремонтирани и  преустроени помещенията в детската градина, както и на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН, които в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“ реализираха обновяването на двора. “Поздравяваме ви, че имате желанието и амбицията всяка година да добавяте нови придобивки за децата на с. Чавдар. Благодарим ви за доброто взаимодействие и подкрепата, които получава нашата институция и благодарение на това, можем да направим детската градина още по-приветлива и желано място за децата“ – допълни Велкова.

След кратка благодарствена програма, подготвена от децата на ДГ „Щастливо детство“, лентата бе прерязана от Григор Даулов, Доминик Хамерс и Иван Кунчев. Кметът Даулов плисна и менче с вода за здраве и весели игри. След официалната част гостите разгледаха обновеното пространство и новите придобивки за децата, а те побързаха да започнат своите игри.