Известен е съставът на ОИК Община Мирково

С Решение № 747-МИ от 26.08.2019 г. Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в Община Мирково. Решението е взето на база постъпило писмо № МИ-06-215 от 22-ри август 2019 г. от кмета на община Мирково с предложение за състав на ОИК от 11 члена в състав:

Председател: Владимир Борисов Владимиров

Зам.председател: Ненка Делчева Бедрозова
Зам. председател: Димитринка Михайлова Мирчева
Секретар: Пенка Дакова Бабурова
Членове: Николина Александрова Христова, Николай Тодоров Маринов, Ани Емилова Георгиева, Иван Методиев Хрисков, Марийка Иванова Кавалджиева, Анастасия Данчева Гатова, Мартин Ивов Иванов.

Протоколът от проведените консултации е подписан без особени мнения и възражения.