Известен е съставът на ОИК-Антон

ЦИК назначи ОИК в Антон с Решение № 679-МИ от 23.08.2019 г. на база постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/66 от 22.08.2019 г. от кмета на Община Антон с предложение за състав на ОИК. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

ЦИК назначава ОИК община Антон в състав от 11 членове, както следва:
Председател: Петя Лукова Николова
Зам. председател: Светослава Димчева Вълчева
Зам. председател: Маргарита Тодорова Колева
Секретар: Тереза Добромирова Делчева
Членове: Райна Иванова Георгиева, Пламен Петров Георгиев, Антоанета Галинова Стоянова-Вълкова, Тереза Цветанова Стоянова, Маруся Николова Атанасова, Радка Лукова Вельова.