Избраха кой да строи газопровода от Панагюрище до Златица. В консорциума влиза фирма, изпълнявала редица проекти в „Аурубис“

Консорциум „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“, съставен предимно от чуждестранни фирми, е избран от „Булгаргазтранс“ за изпълнител на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод до Панагюрище и Златица, погрешно записан Пирдоп, тъй като крайната точка на газопровода е разположена в землището на град Златица. ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“ включва местен клон на канадската фирма „Canpipe Industries International“ (50%), северномакедонската „Чакар-Партнерс“ (45%) и българската „Оскар-Ел“, като консорциумът предлага да завърши проекта за 280 дни, а офертата му е 23,6 милиона лева без ДДС. Предложенията на трима от участниците в процедурата са били отхвърлени заради документални пропуски, а до финала са стигнали общо трима кандидата.

На второ място е класирана фирма „Главболгарстрой“ – единствената компания, участвала самостоятелно в процедурата. Трети са ДЗЗД „Нова газ“ – Козлодуй, в който влизат „Атоменергоремонт“ на Христо Ковачки и северомакедонската „Рапид билд“.

Решението за избор на изпълнител е взето на 10-ти юли, като участниците имат право да го обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията в срок от 10 дни, след като бъдат уведомени.

Прави впечатление, че въпреки уверенията, които дадоха от „Булгартрансгаз“ за коригиране на допуснатата неточност относно крайната точка на преносния газопровод, а именно – град Златица, това не е направено и дори новосформирания консорциум, спечелил поръчката, е добавил в името си Пирдоп, а не Златица. Съществен детайл е тази подмяна, която обезличава едната община за сметка на другата. И това явление се наблюдава от години, като причината се корени в „Аурубис България“ АД – Пирдоп, който 82% е разположен на територията на гр. Златица, но по документи се води в гр. Пирдоп. Той е основният консуматор, заради който се изгражда въпросния преносен газопровод, а не битовата газификация на двата града, която едва ли ще стане реалност в близките 10-на, че и повече години.

Кои са фирмите от ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“:
„Canpipe Industries International“ е канадска непублична група от компании, които произвеждат различни видове стоманени тръби, като централата ѝ е позиционирана в Торонто. В България дружеството е регистрирало местен клон в средата на 2019 г.

Северномакедонската „Чакар-Партнерс“ е инженерингова компания, базирана в Скопие. Има офиси в Обединените арабски емирства и Ирак.

Българската „Оскар-Ел“ ЕООД е частна инженерингова фирма основана през 1992 г. (под името ЕТ „Елена Минчева“) от инженер Елена Минчева. Член е на Германо-Българска индустриална-търговска камара, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България и други. В „Аурубис България“ АД е изпълнявала следните проекти:
2001-2006 г. – Изграждане на подстанции ниско напрежение и модернизация на стари;
2002 г. – Инсталация за дробене и пресяване на флюси, Топлинен участък – изграждане на автоматизирана система за стръскване, Инсталация и участие в пуск на помпена станция в металургично производство;
2003 г. – Система за енергиен мениджмънт Power Logic;
2004 г. – Инсталиране на честотни регулатори;
2005 г. – Електромонтажни работи по реконструкция на контактен апарат КА-2; Инсталация за разделяне на прахове от електрофилтри с редлер;
2007 г. – Изработка и реконструкция на табла на втора система на „Сярна киселина“ в Кумерио Мед, Капитален ремонт, част Електро и КИП и А на ел.табла, Капитален ремонт, част Електро и КИП и А на разливна машина;
2009 г. – Изграждане на електроинсталации в „Нова рафинерия“;
2009-2013 г. – Ново рамково споразумение за производство на табла;
2013 г. – Изработка на 61 бр. СИМОКОД табла, Изработка на VFD табла и преработка на други, Изработка на 18 бр. ремонтни табла;
2013-2016 г. – Ново рамково споразумение за производство на табла;
2014 г. – Изработка и доставка на VFD табло с честотен регулатор, Изработка на табла управление и пневматика;
2015 г. – Изр. и доставка на ремонтни табла, топилен и конверторен участък, Изр. и ГРТ 100.PY.11 до 20 за подстанции в топилен и конверторен участък.

През 2014 г. тогавашният икономически министър Драгомир Стойнев (по времето на Орешарски – бел. ред), споменава „Оскар-Ил“ като един от местните партньори, избрани от „Уестингхаус“, която бе заявила намерения да участва в търг за изграждането на VII-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Тогавашното ръководство на БСП поиска от Стойнев отговори във връзка със споразумението за Седми реактор на АЕЦ „Козлодуй“, подписано от кабинета „Орешарски“ с американската компания „Уестингхаус“.

Припомняме, че финансиране за преносния газопровод от Панагюрище до Златица е получено от Фонд „Козлодуй“ (50%). С фонд „Козлодуй“ бе свързан и злополучният виртуален газопровод, прокламиран от подсъдимата в момента бивша кметица на Община Златица Магдалена Иванова, който си остана във виртуалното пространство. А за доведената, представена от Иванова и избрана без конкурс фирма на банкера-беглец от българското правосъдие Цветан Василев се разбра, че има да връща милиони левове на КТБ. Виртуално погледнато – газификация в Златица няма и едва ли скоро ще има. В Пирдоп положението също си остана виртуално.

Договорът за безвъзмездно финансиране от фонд „Козлодуй“ е подписан между „Булгартрансгаз“ и ЕБВР още през 2014 г. (по времето на Орешарски), като проектът трябваше да приключи през 2016 г. Според споразумението от фонда трябваше да бъдат отпуснати 11 млн. евро субсидия, а „Булгартрансгаз“ трябваше да инвестира други 10.79 млн. евро в изграждането на 122 км газова мрежа общо по три отклонения. Само тръбата към Средногорието (Панагюрище – Пирдоп) се оценяваше на 7.2 млн. евро. Газопреносната компания ще трябва много бързо да организира и последния ключов търг по проекта – самото строителство. Причината е, че ако изграждането на газопроводите не започне до края на 2020 г., страната ще изгуби грантовото финансиране от фонда.

Както пояснява в-к „Капитал“: „Проектът в Средногорието е особено важен за индустрията, тъй като там са съсредоточени големите медодобивни предприятия („Асарел Медет“ и „Елаците Мед“), металургичният завод „Аурубис“ в Пирдоп, както и множество други производствени фирми“. Отново става ясно, че битовата газификация на Златица и Пирдоп изобщо не стои на дневен ред, а само бе записана като параван. Докладът по ОВОС пък бе изготвен от фирма „ПОВВИК“ и представен от природозащитника Андрей Ковачев, за който нов лифт е пагубен за природата, а изсичането на дървета и нарушаването на терени в ЗЗ „Средна гора“ по „Натура 2000“ не е болка за протестиране.