Зорка Веселинова е новият директор на Детска градина „Слънце“ – Златица

От 1-ви февруари 2023 г., след спечелен конкурс, за директор на Детска градина „Слънце“ в гр. Златица е назначена Зорка Йонкова Веселинова.

Г-жа Веселинова живее в гр. Златица, родена е в гр. София, родител е на трима синове, начален учител от 8 години. Магистър е по „Теория и управление на образованието“ от СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от същия университет. Средното ѝ образование е от НПГ по полиграфия и фотография. Притежава множество професионални квалификации, владее английски и руски.

Пред списание „Средногорски БАГРИ“ директорът Зорка Веселинова даде кратко интервю относно своята визия за развитие на златишкото детско заведение:

„По време на конкурса, на който се явих, представих задълбочена и подробна Концепция за стретегическо развитие на ДГ „Слънце“ – Златица. Като основна мисия за мен е да поставим основите в личностното развитие на децата като бъдещи граждани на Европа, като се стремим да съчетаваме добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието.

Важно за мен е и вече се срещнах с кмета на община Златица по този въпрос, да се обогати и поддържа благоприятна и здравословна среда за децата. Да превърнем детската градина в място, където детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно и да развие своя потенциал.

Моя мечта е в детската градина в Златица да бъде изграден плувен басейн, за да могат децата да спортуват повече. Плуването е един от най-комплексните и подходящи спортове за деца, подобрява концентрацията, подобрява самочувствието и самоувереността на децата, които са от съществено значение за по-пълноценен, щастлив и успешен живот.

Друга моя цел е детската градина да бъде по-отворена, повече да се знае за това, което правим. Колегите са изключително активни и иновативни. Ще наблегна на утвърждаването и обогатяването на качеството на педагогическата среда и привличане на родителите за подпомагане на образователния процес чрез ефективно сътрудничество.

Вярвам, че заедно с педагогическия и непедагогически персонал на ДГ „Слънце“ и филиал, ще успеем да превърнем детската ни градина в любимо място на децата, където те се чувстват сигурни и щастливи“.

Децата и техните ръководители поднесоха цветя и стихотворения пред лика на Васил Левски, посещавайки Метоха в гр. Златица.

Подготви: Петя Чолакова