Златишките съветници ще решават за провеждане на местен референдум в Карлиево и Църквище

Като точка 4 в Дневния ред на свиканото за днес редовно заседание на ОбС-Златица е включено: Вземане на решение за провеждане на местен референдум в селата Църквище и Карлиево.

Казусът с провеждането на местен референдум за отделяне на селата Църквище и Карлиево от община Златица и преминаването им към община Челопеч възникна в края на предишния мандат на Магдалена Иванова, като бе оставен висящ за решаване от новия кмет и новите общински съветници. Той бе разглеждан и от страна на областния управител на Софийска област, мина през решение на съда и се върна отново при ОбС-Златица.

Предстои на заседанието днес да се разбере ще се проведе или не в близко бъдеще местен референдум за съдбата на Карлиево и Църквище, каквото е желанието на неговите жители, изразено чрез подписка и искане за отделяне.